Minskad risk för effektbrist. Trenden med minskad energiförbrukning har fortsatt under januari månad. Genomsnittstemperaturen var densamma som motsvarande period förra året. Ändå minskade energiförbrukningen med cirka 15 procent enligt färska siffror från Göteborg Energi.

Hushållen i Göteborg håller i och fortsätter att spara energi. Det gynnar inte bara den egna plånboken utan bidrar också till att pressa energipriserna och hålla nere behovet av effekt.

Risken för bortkoppling av el är åter låg

Svenska kraftnät, som äger stamnätet – elnätets motorvägar – klassificerar i en ny rapport ned risken för effektbrist från reell till låg.

Bakgrunden är en förbättrad energisituation i norra Europa och minskad elförbrukning under de tider som belastningen på elnätet är som störst, under morgontimmarna, sen eftermiddag och tidig kväll.

Minskat importberoende

 I slutet av augusti 2022 bedömde Svenska kraftnät Sveriges importberoende av el till 149 timmar under kommande vinter, en siffra som nu sänkts till 52 timmar. Förutom att vi nu har ett lägre antal timmar då vi är importberoende, har importmöjligheterna dessutom blivit bättre.

Den nya bedömningen utgår från en fortsatt stabil elproduktion och stamnätsdrift samt att hushåll och företag fortsätter att aktivt spara energi. Det för årstiden milda vädret i Europa och Sverige har också gett lägre elpriser än under november och december.

Om förutsättningarna ändras kan bedömningen bli en annan. Som alltid påverkas risken av oförutsedda händelser eller hur kall resten av vintern blir.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats – se länken här nedan.