Nytt användningsområde för tekniskt vatten. Gryaab ska leverera tekniskt vatten till den kommande batterifabriken i Göteborg. Det är renat avloppsvatten som kommer att användas som kyla i tillverkningsprocessen. “I normala fall släpps det ut i havet, nu har vi hittat ett nytt användningsområde”, säger Erik Andersson, projektledare på Gryaab.

Northvolt och Volvo Cars ska bygga en gemensam batterifabrik i Torslanda. Tillverkningen kräver mycket kyla. Gryaab, Göteborg energi och Kretslopp och vatten arbetar tätt tillsammans för att lösa leveransen av renat avloppsvatten till fabriken.

Marie-Christine Karlsson, projektledare på Kretslopp och vatten och Erik Andersson, projektledare på Gryaab vid en bassäng där vattnet ännu inte gått igenom alla reningsprocesser. Foto: Petra Lundgren

– Tekniskt vatten är det renaste vattnet som vi har som i normala fall går till värmepumparna på Ryaverket. Där tas överskottsvärmen omhand och går ut i fjärrvärmenätet. Vattnet skickas sedan ut i havet, säger Erik Andersson.

Tajt tidplan

En del av vattnet kommer nu att få ett nytt användningsområde i och med att det skickas till batterifabriken i en ledning. Beskedet att den nya batterifabriken skulle byggas i Göteborg kom i februari vilket inneburit en tajt tidplan för projektet.

– Den tidplanen vi fått till oss från början och som vi jobbar utifrån är att vi ska börja leverera tekniskt vatten till batterifabriken i september 2024, säger Marie-Christine Karlsson, projektledare på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.

En tuff utmaning

Gryaab ser tillsammans med Göteborg energi till att få loss en del av vattnet, tryckstegra det och skicka ut det i ledningen som Kretslopp och vatten ska bygga till batterifabriken. Det kommer att bli en sex kilometer lång ledning, med en utgående ledning och en returledning.

– En tuff utmaning med ledningen är att den ska byggas i mark som redan är hårt exploaterad med vägar, hamnbanan och andra ledningar som ligger nedgrävda. Även tiden är en mycket kritisk faktor. Det är framför allt den korta tidplanen som gör arbetet komplicerat.

Tar vara på överskottsvärmen

Vattnet som går till batterifabriken är 8 till 15 grader varmt beroende på årstid och returvattnet är cirka 30 grader. Överskottsvärmen på returvattnet tas omhand och går ut i fjärrvärmenätet innan vattnet släpps ut i havet, precis som i dag.

– På Ryaverket kan vi behöva byta pumpar och se över våra arbetsrutiner, men det är småsaker i sammanhanget, säger Erik Andersson.

Öppnar för andra användningsområden

Det som nu sker i Göteborg är unikt för Sverige och intresset är stort hos både andra kommuner och forskare.

– Tekniskt vatten används på ställen i världen där man inte har så god tillgång till vatten som vi har i Sverige. Det här öppnar upp för andra användningsområden. Göteborgs egna avloppsledningar spolas och rensas till exempel med dricksvatten i dag, säger Marie-Christine Karlsson.

– En enorm kostnad när vi har vatten som vi inte använder till något utan bara släpper ut i havet, det är bara fantasin och hygienen som sätter gränser för vad vattnet kan användas till i framtiden, säger Erik Andersson.

Foto: Petra Lundgren