Leder utveckling mot delade resurser. Tjänster för att byta barnkläder, utväxla språkkunskaper eller hyra privata parkeringsplatser när de inte används. Det är bara några av många tjänster för att dela resurser och information som har växt fram i Seoul, Sydkorea. Nu prisas borgmästaren Park Won Soon för sitt målmedvetna arbete med att göra staden till en sharing city.

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. I år går priset till Park Won Soon, borgmästare i Seoul, Sydkorea.

Park Won Soon är en av dem som tidigt såg potentialen i delandeekonomin – ett samlingsbegrepp för nya tjänster som kan ge fler tillgång till mer, samtidigt som mindre naturresurser förbrukas. Seouls politiska ledning är långt ifrån ensam i världen om att ha deklarerat staden som en så kallad ”sharing city”. Men det är en av de städer där utvecklingen nått längst.

Prisutdelning 17 november
Seouls insatser för att ge goda förutsättningar för företag inom delandeekonomin har bland annat handlat om att stötta nya entreprenörer med kunskap och finansiering, samt att se över lagar och regler för att undanröja hinder för nya lösningar. Det har bidragit till att företag som erbjuder tjänster kring bland annat rumsuthyrning, samåkning och delade måltider har vuxit fram.

Göteborgspriset är på en miljon kronor och delas ut under en ceremoni på Draken i Folkets Hus den 17 november.