Goda initiativ lyfts fram. Göteborgs Stad är unikt med sina offentliga kök och målet att servera 100 procent ekologiskt kött i skola, vård och omsorg. ”Vi väcker uppmärksamhet i Europa”, säger Ulla Lundgren som samordnar stadens medverkan i ett EU-projekt om hållbar mat.

– I och med att vi i Göteborg arbetar med den offentliga måltiden särskiljer vi oss i det här projektet. Dessutom har vi gratis skolmat för alla, vilket ger oss unika tillfällen att minska vår påverkan genom stadens konsumtion, säger Ulla Lundgren.

I EU-projektet, som heter Sustainable food in urban communities, deltar tio europeiska städer. Tanken är att de ska utbyta erfarenheter med varandra genom bland annat workshops.

Förklarade långsiktiga fördelar
– Det är positivt att kunna lyfta fram olika goda initiativ som finns kring hållbar mat i Göteborg, säger Ulla Lundgren.

På en konferens i Bryssel i förra veckan berättade hon bland annat om att politikerna i Göteborg har tagit beslut att servera 100 procent ekologiskt kött från år 2011.

– Jag fick möjlighet att presentera stadens tanke med att allt kött ska vara ekologiskt, och bland annat förklara de långsiktiga fördelarna med att dra ner på köttkonsumtionen och minska klimatpåverkan, fortsätter Ulla Lundgren.

Arbetar i tre teman
Projektet är uppdelat i tre teman – Odling, Leverans & tillgänglighet och Efterfrågan. Göteborg har tillsammans med Bristol i England och den rumänska staden Vaslui ansvar för temat Efterfrågan. Temat utforskar hur människor i staden kan ta del av och uppleva hållbar, hälsosam, positiv och levande matkultur i offentliga kök och i hushåll, på restauranger och vid event.

Ska ta fram lokal handlingsplan
I Göteborg finns nu en lokal stödgrupp som består av politiker, tjänstemän och representanter från bland annat frivilligorganisationer och restaurangnäringen. Gruppen möts med jämna mellanrum och nästa steg är att ta fram en lokal handlingsplan, något som alla deltagande städer ska göra under året.

Projektet pågår till mars 2015 och Göteborg representeras av konsument- och medborgarserviceförvaltningen och miljöförvaltningen.