När en ensam fastighetsägare försöker bekämpa råttor får det väldigt liten verkan. "Ska det få någon verkan måste man göra insatser gemensamt", säger Ingvar Brattefjäll, projektledare på Trygg vacker stad. Därför bjuds staden och alla fastighets- och butiksägare i innerstaden in till ett möte på måndag, för slipa på strategierna.

– Det var ju ett väldans liv här i somras när en råtta sprang omkring inne på en hamburgerrestaurang. Men man behöver inte jaga upp sig över det här med råttorna. Klart att det finns råttor i en storstad, poängterar Ingvar Brattfjäll.

Mötet handlar snarare om hur man på bästa sätt kan hålla nere antalet genom att samarbeta med bekämpningen och få bort det i miljön som gör att råttorna trivs.

Mötet får experthjälp

Det kommer att inledas av en expert från Anticimex som berättar hur råttorna fungerar och hur de kan bekämpas. Sedan följer en diskussion om vad som kan göras gemensamt i innerstaden.

Trygg vacker stad är ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och köpmännen i Göteborgs innerstad, som pågått i fyra fem år.

Samarbetet är beprövat

– Vi har arbetat på det här sättet även i andra frågor, berättar Ingvar Brattefjäll. Till exempel när det gäller städning, att den blir mycket effektivare om de olika aktörerna samordnar sig och städar samtidigt.

Fotnot:
Mötet äger rum på måndag 22 september klockan 14:30-6:30 på Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12. Läs mer om råttmötet på Innerstadens webbplats (se länk längst ner i artikeln)