Tyck till i Älvrummet och på webben. Gå en promenad, grilla, plocka svamp, spela fotboll. Friluftsliv kan vara många saker. Park- och naturförvaltningen vill slå ett slag för alla fina och lättillgängliga grönområden i staden. För att ta vara på dem på bästa sätt vill de veta vad du som göteborgare gillar att göra. Svar kan lämnas på webben, eller i en fågelholk i Älvrummet.

– När man pratar om friluftsliv så tänker man kanske spontant på områden som Delsjön, Vättlefjäll och Ruddalen. De ska vi förstås ta hand om, men vi vill även jobba med mer bostadsnära natur och parker. Vi vill att det ska vara lätt för folk att vara ute i sin närmiljö, säger Helen Svenstam, projektledare.

Park- och naturförvaltningen ska under de närmaste månaderna formulera en långsiktig plan för sitt arbete, i form av ett friluftsprogram för Göteborgs Stad.

Senaste gången ett övergripande planeringsarbete gjordes var i slutet av 1970-talet. Då tog förvaltningen fram många och konkreta planer för att bygga upp attraktiva friluftsområden runt om i staden, med gångstigar, belysning, bänkar och informationstavlor.

Vill locka fler att ta sig ut
Det mesta är genomfört sedan dess, och idag finns mängder av både större och mindre områden som inbjuder till att vistas och röra sig ute.

Framöver handlar utmaningen framförallt om att ta vara på möjligheterna, menar Helen Svenstam.

– Vi har jättemycket fina områden, men vi behöver tillgängliggöra dem bättre. De redan frälsta är ute mycket och är väldigt nöjda. Men vi vill även nå de som är ute lite eller inte alls. Vad skulle få dem att vara ute mer?

Små insatser kan göra stor skillnad
Helen Svenstam tror att det går att åstadkomma mycket med små medel för att hjälpa göteborgarna att hitta fram till det som finns. Det skulle exempelvis kunna handla om att sprida enkla kartor, på webben eller i form av broschyrer, med förslag på fina promenadslingor av varierande längd i olika delar av staden.

– Det gäller också att få områdena att upplevas som lockande. Det kan till exempel handla om att gallra lite i kanten av ett grönområde, så att man kan ana en glänta eller parksoffa en bit in och inte upplever det som en tjock ridå. Jag tror att sådana saker kan skapa större trygghet i att ge sig ut.

För att få en bättre bild av vad göteborgarna vill ha och hur förvaltningen ska prioritera framöver görs just nu en enkät. Frågorna handlar om vad man helst gör när man är ute, var man brukar vistas och om det är något man saknar. Den går att fylla i på webben eller i Älvrummet vid Lilla Bommen.