Sätter värme och kyla på kartan. EU-projektet Celsius, som leds av Göteborgs Stad och Göteborg Energi, har vunnit utmärkelsen EU Sustainable Energy Award för sitt arbete med att utveckla och främja fjärrvärme i Europa. ”Det känns jättebra hedrande, eftersom det var många bra projekt som var nominerade”, säger stadsledningskontorets planeringsledare Sarah Johnstone.

Tillsammans med bland andra projektets koordinator Katrina Folland är hon på plats i Bryssel, där utmärkelsen tillkännagavs av EU-kommissionären Miguel Arias Cañete vid en ceremoni på tisdagen. Celsius vann kategorin för offentlig sektor och priset delades ut i samband med EU:s temavecka för hållbar energi.

Gav förslag till EU-kommissionen
– Att vi vann motiverades bland annat med att juryn var imponerad av att vårt nätverk växt till 66 medlemsstäder, och satt fjärrvärme och -kyla på kartan inom EU. De framhöll också att vi på eget initiativ härom året tog kontakt med EU-kommissionen och föreslog policyåtgärder. Sedan dess har EU infört åtgärder för att främja fjärrvärme och -kyla, och vi har också fått ett tackbrev från kommissionen, säger Sarah Johnstone.

”En fin summering”
Nu hoppas hon och hennes kolleger att projektet, som tar slut vid årsskiftet, kommer leva vidare i framtiden. Exakt vad som händer är dock i nuläget oklart.

– Det är en bra fråga. Projektet tar slut vid årsskiftet efter fem års arbete, och priset blir en fin summering på hur mycket vi gjort. Efter sommaren kommer kommunstyrelsen att ta ställning till en eventuell fortsättning av projektet – vi får se vad som händer då.