En del av arbetet för giftfri miljö. De gamla däckgungorna på Göteborgs förskolor kommer i höst att bytas mot nya gungsitsar. Det är lokalförvaltningen som börjar med sista etappen i gungbytet som en del av arbetet för att göra förskolorna så giftfria som möjligt.

– Risken att använda däckgungor anses inte stor. Men i och med att de innehåller ämnen som är klassade som potentiellt cancerframkallande, så utesluter vi dem som en del i en giftfri miljö på förskolorna, säger markingenjör Freja Elmsjö på lokalförvaltningen som inventerat däckgungorna och projektlett utbytet.

Däck innehåller PAH, polycykliska aromatiska kolväten och dessa är ett av de ämnen som ska fasas ut. Lokalnämnden beslutade därför 2019 att ersätta däckgungor med nya gungsitsar.

Finns alternativ för yngre barn

Förskoleförvaltningen har testat de nya sitsarna på ett antal förskolor och utvärderingen visar att de fungerar bra. För mindre barn som inte sitter så stadigt på gungan finns ett alternativ som ger mer stöd.

Bytet av däckgungorna försenades eftersom Göteborgs Stad har övervägt sitsarna utifrån höga krav på säkerhet för barn och giftfria material. Om det inte bir ytterligare förseningar är förhoppningen att bytena ska göras under hösten.