Det största i sitt slag i Sverige. Göteborg har fått sitt första sol- och vindträd. Det står på Eriksbo torg och kan generera el dygnet runt. “Vi är jätteglada över att kunna testa nya och alternativa sätt för att ta vara på den energi som naturen ger”, säger Ellen Johnsson, projektledare på Familjebostäder.

Trädet är nio meter högt och tio meter brett och det största i sitt slag i Sverige. Det har 30 gröna vindturbiner som roterar och 20 mindre solpaneler som fångar solens strålar.  Elen från det leds till en tvättstuga i närheten.

El för tio lägenheter

Om trädet ger hälften av sin maximala effekt, fem kilowatt, under cirka 8 000 timmar om året blir det 40 000 kilowattimmar. Det är ungefär energiförbrukningen på ett år för tio lägenheter.

– Detta är en tidig uppskattning och något som vi kommer följa upp och utvärdera. Utfallet kan säkert variera mellan 20 000 och 40 0000 kilowattimmar, säger Ellen Johnsson.

Inget buller

Gräsmattan under trädet förvandlas till äng och det kommer att gynna miljön på flera olika sätt. Till exempel binder ängen dagvatten och koldioxid och den biologiska mångfalden ökar. Trädet har placerats mitt bland bostadshusen och ska inte innebära något buller.

– Vi tittade på flera platser men hittade en fin yta vid torget i Eriksbo och hoppas att många vill komma ut och kika på trädet och upptäcka Eriksbo, säger Ellen Johnsson.

Trädet är ett samarbete med Naturvårdsverket och bidraget “Bra miljöval”. Sol- och vindträdet invigs den 31 januari klockan 15 vid Eriksbo torg.