Ett av 100 utvalda exempel i ny bok. Göteborg Stads arbete med gröna obligationer har valts ut som ett av 100 goda exempel på hur städer kan motverka klimatförändringar. Boken ges ut i samband med klimattoppmötet i Paris i början av december.

Tanken med publikationen Cities 100 är att sprida exempel på hur städer kan jobba med att förebygga och motverka klimatförändringar inom olika områden. I avsnittet om vad den finansiella och ekonomiska sektorn kan göra lyfts Göteborgs Stads arbete med gröna obligationer fram.

– De kontaktade oss och tyckte att vi skulle nominera projektet, så det känns roligt, säger Magnus Borelius, finanschef på stadsledningskontoret.

Cities 100 ges ut i samarbete mellan tankesmedjan Sustainia och C40, ett internationellt nätverk av städer som vill minska utsläppen av växthusgaser.

Göteborg var hösten 2013 den första staden i världen som gav ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Idag utgörs tre av de totalt 38 miljarder som Göteborgs Stad har i lån av gröna obligationer. Tanken är att andelen ska fortsätta öka, genom att en del av de lån som förnyas varje år växlas över till gröna obligationer.

Finansierar elbilar och inköp av träd
Hittills har de upplånade pengarna gått till investeringar i Gatubolagets elbilar, inköp av träd till parker, Göteborg Energis anläggning Gobigas och Lackarebäcks vattenreningsverk. Samtliga satsningar har redan varit beslutade, och är alltså inte en direkt följd av arbetet med gröna obligationer.

Magnus Borelius betonar att gröna obligationer fortfarande är ett nytt fenomen, såväl för Göteborgs Stad som för finansmarknaden överlag. Han tror att denna typ av finansiering kommer få allt större betydelse på sikt.

Till skillnad från den vanliga finansmarknaden, där den som investerar inte bryr sig om något annat än att få avkastning på sina pengar, innebär gröna obligationer ett löfte till den som lånat ut pengar att de utlovade hållbarhetssatsningarna faktiskt ska genomföras.

– Det är ett nytt sätt att tänka på finansiering. Nu vågar man lyfta in även pengarna i hållbarhetsarbetet, säger Magnus Borelius.

Cities 100 kommer att spridas inför och i samband med COP21, klimattoppmötet i Paris, i början av december. Göteborgs Stad deltar då även i ett seminarium om gröna obligationer, tillsammans med representanter för bland annat Världsbanken.