30 inlandsterminaler i Sverige och Norge. Göteborgs hamn har fått ett prestigefyllt internationellt miljöpris för utvecklingen av hamnens järnvägsnätverk Railport Scandinavia som bidragit till minskat utsläpp av koldioxid.

– Det är jätteroligt att arbetet uppmärksammas, även om det viktigaste kvittot är att systemet fortsätter växa i ökande takt, säger Antti Laakso, senior logistikutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB.

Railport Scandinavia är Göteborgs Hamns järnvägsnätverk som kopplar ihop hamnen med 30 inlandsterminaler i Sverige och Norge och har 80 avgångar per vecka.

– Vi ser att ju större attraktionskraft Railport Scandinavia har för våra kunder, desto större blir överflyttningstakten av gods från väg till järnväg. Det i sin tur leder till ytterligare reduktion av koldioxidutsläpp, säger Antti Laakso.

Minskar utsläppen

Satsningen startade för över 20 år sedan och under de åren har andelen containertrafik på järnväg ökat från 20 till 60 procent. Flytten från väg till järnväg minskar de hamnrelaterade utsläppen med över 60 000 ton koldioxid per år, enligt hamnens beräkningar.

Andra priset för hamnen

Energy globe award är ett internationellt miljöpris som delats ut sedan 1999. Det är ett av världens mest prestigefyllda miljöpris med över 2 500 tävlingsbidrag från 180 länder.  Göteborgs hamn har fått priset en gång tidigare för tio år sedan, då för arbetet med elanslutning av fartyg.