Var först i världen med land-el. Göteborg Hamns arbete med att erbjuda land-el har redan tidigare väckt internationellt intresse. Nu belönas hamnens miljövänliga satsning också med Energy globe award 2011 – en prestigefylld utmärkelse som ger pengar, en 17 kilo tung bronsstaty och ära åt hamnen.

Göteborgs Hamn, som är Nordens största hamn med 11 000 anlöp om året, var år 2000 först i världen om att erbjuda anlöpande fartyg elanslutning med högspänning. Landel innebär inte bara att utsläppen begränsas utan ger också en tystare och bättre arbetsmiljö.

Tidigare i år fortsatte anpassningen till landel när Stenas Tysklandsfärjor utrustades med en ny anslutning vid Majnabbeterminalen.

Bronsstaty och 10 000 euro
Energy Globe Award har sedan 1999 delats ut i fem kategorier. När Susanne Dutt, miljöspecialist på Göteborgs Hamn, vid en gala i Österrike, kunde hämta priset i kategori Luft, var det i hård konkurrens med tävlande från totalt 105 länder.

Förutom äran återvände Susanne Dutt till Göteborg med en 17 kilo tung bronsstaty och en prischeck på 10 000 euro.

Idag kan var tredje fartygsanlöp i Göteborgs Hamn stänga av diselmotorerna vid kaj och istället använda el från land för strömförsörjningen ombord.