Intensivt arbete för minskade utsläpp. De klimatpåverkande utsläppen i Göteborgs hamn ska minska med 70 procent till år 2030. Hamnen samarbetar med flera aktörer inom projektet Tranzero initiative för att nå målet – och det händer mycket. I dag, 19 oktober, invigs till exempel Nordens första el- och vätgasstation för tung trafik vid Vädermotet.

Projektet Tranzero initiative sjösattes i början av 2021för att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ och kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Hamn, Volvokoncernen, Scania och Stena Line.

– Jag tycker att det är en framgång hittills. Vi är bra på att agera i stället för att göra teoretiska strategier. Ser vi att det finns ett stort användningsområde för något, då fixar vi det, säger Viktor Allgurén som är innovationschef i Göteborgs Hamn och ansvarig för Tranzero initiative från hamnens sida.

I projektets första skede låg fokus på att förstå hur lastbilstrafiken beter sig och hur flödet ser ut in och ut från Göteborgs hamn. Allt för att kunna ta fram relevanta åtgärder. För att öka incitamenten för att ställa om infördes Green priority vid två terminaler 1 januari i år. Det innebär att lastbilar som drivs med el eller vätgas får företräde.

En miljon lastbilsrörelser per år

Ytterligare en satsning som ska underlätta för fossilfria transporter är Cirkel K:s station för laddning och vätgas för tung trafik, som invigs 19 oktober. Stationen som ligger vid Vädermotet ­– en strategiskt vald plats intill de primära lederna in och ut ur hamnen – är unik och bygget har skett inom samarbetet för Tranzero initiative.

– I ett första skede är det elladdning som är möjlig. Stationen är byggd utifrån ett lastbilsperspektiv och här går det att snabbladda lastbilen, till exempel i samband med den obligatoriska viloperioden på 45 minuter. Geografiskt ligger den på det bästa stället i Sverige med en miljon lastbilsrörelser per år, säger Viktor Allgurén.

Planeras för produktionsanläggning

Möjlighet till tankning med vätgas på stationen tillkommer om drygt ett år. Nästa år öppnar även ytterligare en vätgastankstation för tung trafik. Den kommer att ligga i direkt anslutning till entrén till hamnens Roro-terminal. Stationen ska leverera grön vätgas producerad genom sol, vind eller vattenkraft som räcker till ungefär 35 lastbilar per dygn.

Dessutom planeras för en produktionsanläggning för vätgas inom hamnområdet, med driftstart 2023/2024. Det finns dock ännu inga vätgasdrivna lastbilar än, utan dessa förväntas vara mogna för marknaden framöver.

Så varför görs dessa satsningar?

– Vi ser att vätgas troligtvis kommer att vara nödvändig. Alla transporter passar inte att elektrifiera. När det handlar om längre sträckor och tyngre laster, och arbetsmaskiner i hamnen som rullar mer regelbundet behövs vätgas. Och i stället för att vänta på att det finns fordon som drivs med vätgas går vi före och ser till det finns en bra och stabil vätgasinfrastruktur. Det är svårt att tajma exakt, men det är bättre att vi är tidiga än för sena.

Vätgas kan bli el

Produktionsanläggningen i hamnen ska ha en kapacitet på fyra megawatt, vilket ger en produktion av upp till cirka två ton vätgas per dygn och en klimatreduktion på minst fyra ton koldioxid per dag. Viktor Allgurén lyfter också fram att vätgas passar väldigt bra in i en hamn. Vätgas produceras av el, men det går även att få el från vätgas.

– Vid tillfällen då det är brist på el, kan man ha byggt upp ett lager med vätgas för att stötta upp. Dessutom har fartygen som kommer till vår hamn också en utmaning i att bli fossilfria, och vissa kanske kan komma att använda vätgas framöver. Vätgasen kan även användas till att tillverka metanol som sjöfarten tror mycket på. Det finns helt enkelt många användningsområden.

Enligt Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi, publicerad i januari 2021, kan vätgasprojekten som är planerade i Sverige i dag åstadkomma en utsläppsminskning på drygt 30 procent av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp.