Utbyggd elanslutning av fartyg i hamnens ro/ro-terminal är den stora vinnaren i Göteborg när den femte och sista av Naturvårdsverkets lokala klimatinvesteringsbidrag fördelas. Göteborg, som totalt sökt 118 miljoner till 20 åtgärder, fick nöja sig med tolv miljoner till sex projekt.

– Det blev ungefär som vi tänkt oss. Naturvårdsverket har följt de prioriteringar som andra myndigheter, Vägverket och energimyndigheten till exempel, gjort. Dessutom vet vi att konkurrensen är hård. Det är många som varit med och slagits om pengarna, säger Svante Sjöstedt handläggare på miljöförvaltningen.

Göteborgs Hamn var först i världen

Mer än hälften av de pengar som fördelas till Göteborg, 6,9 miljoner, går till en fullständig utbyggnad av elanslutning i ro/ro-terminalen. Genom att bygga ut elanslutningarna minskas, förutom utsläpp av klimatpåverkande koldioxid, även hälsofarliga, försurande och övergödande utsläpp.

– Ro/ro-terminalen här i Göteborg var först i världen med att elansluta större fartyg. Inte desto mindre är sjöfarten en bransch som ligger efter i miljöhänseende, och sjöfarten är fortfarande en stor utsläppare här i Göteborg, säger Svante Sjöstedt.

Nu kan alltså utbyggnaden av elanslutningen i ro/ro-terminalen fortsätta med hjälp av Naturvårdsverkets klimatinvesteringar. Internationellt är elanslutning fortfarande ovanlig, men den utgör ett viktigt steg på väg mot ett bättre miljörykte för branschen.

480 miljoner fördelade på 31 kommuner

Övriga lokala projekt som får ta del av Naturvårdsverkets bidrag är:

• Energieffektiva hus vid Ängås (1.400.000 kr)
• Utbildning i miljöanpassad körning för kommunanställda kvinnor med utländsk härkomst. (60.000 kr)
• Återvinning av metangas vid servicearbeten av gasdrivna fordon. (180.000 kr)
• Utvecklingen av Majorna till en ekologisk stadsdel. (3.150.000 kr)
• Årlig cykeldag i Göteborg 2009-2012 (112.000 kr)

Stödet till klimatinvesteringsprogram infördes 2003. Första året fick Göteborg totalt 52 miljoner kronor. Senare har konkurrensen hårdnat och ett år blev Göteborg helt utan pengar. I år har totalt 480 miljoner fördelats till 31 kommuner.

BRG fick 58,4 miljoner för biogassatsningar

Efter fem år avvecklas nu klimatinvesteringsbidragen. För 2009 och 2010 kommer regeringen istället att satsa 140 respektive 200 miljoner kronor på hållbara städer inom ramen för den så kallade Klimatmiljarden.

På torsdagen offentliggjordes det också att Business Region Göteborg får 58,4 miljoner kronor i klimatinvesteringsbidrag för biogassatsningar som minskar klimatpåverkan. Investeringar görs nu på biogasproduktion, nya tankställen och gasdrivna bussar och lastbilar.