Projektet ska skalas upp. Göteborgs Hamn har nu lyckats få ålgräsplanteringar – som bland annat förbättrar vattenkvaliteten – att växa och föröka sig. Nu ska projektet skalas upp.

Ålgräsängar fungerar bland annat som skydd och lekplats för flera fiskarter. Övergödning, överfiske och exploatering i kustområdena har inneburit att många ålgräsängar försvunnit.

Göteborgs Hamn ska bygga en ny hamnterminal tillståndet kräver att hamnen skapar 1,7 hektar ålgräsängar för att kompensera för det som försvinner vid byggnationen.

2018 började Göteborgs Hamn med provplanteringar i Göteborgs norra och södra skärgård, men först nu har plantorna tagit sig bra.

– Det finns ingen exakt vetenskap kring hur man återplanterar ålgräs, så vi har fått prova oss fram under flera års tid. Därför är vi såklart väldigt glada över att ha kommit så här långt och har en idé om hur vi ska komma vidare, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB.

Utmaningar i logistiken

Än så länge har 4 300 kvadratmeter ålgräsängar planterats. Nu ska projektet skalas upp ytterligare. Det innebär utmaningar inte minst i logistiken kring själva planteringen.

– Varje enskild ålgräsplanta planteras för hand av dykare, vilket gör att det är väldigt tidskrävande. Ju mer vi skalar upp projektet, desto fler dykare kommer vi att behöva, säger Edvard Molitor.