”Vi ses som en förebild”. Klimattoppmötet COP27 i Egypten har nyligen avslutats. Tre av Göteborgs Hamns projekt för en grön omställning av sjöfarten var framträdande när initiativet Green shipping challenge lanserades under mötet.

– Vår gröna korridor till Belgien är ett av de mest mogna korridorsprojekten i världen, och det är vi såklart stolta över att få visa upp, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn driver många projekt för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Vätgasstationer, gröna korridorer och elanslutning av tankfartyg är bara några initiativ som sjösatts för att de klimatpåverkande utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030.

– Dels känner vi ett ansvar som Nordens största hamn. Dels har Göteborgs Stad en tydlig inriktning att Göteborg ska visa vägen när det gäller klimatomställningen. Vi ser att mycket att det vi gör sprider sig till andra hamnar i Sverige efter några år. Det är uppenbart att vi ses som en förebild – även internationellt. Det stärker även vår konkurrenskraft som hamn och de företag som nyttjar hamnen, då produkter som transporteras grönt är mer eftertraktade, säger Edvard Molitor.

Handlar om att få bort utsläpp från sjöfarten

Under klimattoppmötet COP27, som avslutades 20 november, presenterades hur sjöfarten ska kunna bidra till att nå 1,5-gradersmålet. Initiativet Green shipping challenge leds av Norge och USA och innebär att hamnar, redare och bränsleproducenter ska samverka med myndigheter för att skapa förutsättningar för att byta till fossilfria alternativ inom sjöfarten.

– Initiativet bygger på en deklaration som gjordes på COP26 i Skottland. 24 länder lovade att installera så kallade gröna korridorer i syfte att få bort utsläpp från sjöfarten.

På det nyligen avslutade mötet lyftes fler än 40 olika exempel på projekt inom initiativet fram. De tre åtaganden som Sveriges regering hade valt ut som Sveriges bidrag involverar samtliga Göteborgs Hamn.

Det första gäller utvecklingen av en grön korridor mellan Sverige och Belgien. Det andra är ett branschöverskridande samarbete som ska göra hamnen till Europas första nav för grönt elektrobränsle.

–  Det tredje är en grön korridor mellan Göteborg och Rotterdam. Under kungabesöket i Göteborg nyligen skrevs samarbetsavtalet på mellan de två länderna, säger Edvard Molitor.

Har kommit långt

Den gröna korridoren mellan Göteborg och Gent i Belgien är det mest mogna projektet av de tre. Ja faktiskt ett av de initiativ som kommit allra längst även i ett internationellt perspektiv.

– I Europa finns 15 till 20 ambitioner. I världen ungefär 40. Men de flesta är bara initiativ. Att vi kommit så långt som vi gjort med vår gröna korridor är nästan unikt. Det är bara en eller två till som nått lika långt.

Konkret innebär den gröna korridoren att DFDS, som trafikerar sträckan i dag, åtar sig att göra vad det kan för att köra fossilfritt. Hamnarna åtar sig att ge dem olika rabatter på hamntaxan, elanslutning vid kaj och tillgång till alternativa bränslen.

Fanns inte på plats på mötet

När Green shipping challenge presenterades på COP27 hade Göteborgs Hamn bidragit med information till helhetsbilden. Men representanter från hamnen fanns inte på plats på mötet.

– Vi valde att inte delta på plats eftersom det gick utomordentligt bra att följa mötet på distans, men också för att mötet som sådant tyvärr inte lever upp till förväntningarna. De mellanstatliga förhandlingarna når inte tillräckligt långt, och det är numera näringslivet som är mest drivande i det internationella klimatarbetet. Tyvärr har vi också sett exempel på så kallad greenwashing i samband med COP. Styrkan i klimatarbetet ligger i första hand i faktiska projekt och effektiva direktiv, inte i stora möten som också i sig leder till ökade utsläpp, säger Edvard Molitor.