Årets julträd, en ungersk ek, står nu på plats på Haga Kyrkoplan där den planterades på onsdagsförmiddagen. Eken är en gåva från Park- och naturförvaltningen, som varje jul planterar ett träd i någon av Göteborgs stadsdelar istället för att skicka julkort.

I år finns julträdet alltså på Haga Kyrkoplan, där den ungerska eken blir en fin pendang till minnesmärket av Raoul Wallenberg, en person som utförde sina stora insatser med att rädda judar undan Förintelsen just i Ungern.

Årets julträd, Quercus frainetto, har stora blad som liknar små upp- och nervända julgranar. Ett fullvuxet träd blir omkring 15 meter högt och får en krona vars omfång blir nästan lika stort.

Haga Kyrkoplan ska bli tryggare

Vid planteringen var trädet dock bara fyra meter högt och omkring 25 centimeter runt stammen. Den ungerska eken växer vild i sydöstra Europa. I Sverige kan man stöta på arten i äldre parker.

Flera andra träd planteras också på Haga Kyrkoplan, som ett inslag i en omfattande upprustning. Parken får nya häckar, stenbelagda gångar, nya parksoffor och en liten park i parken med lökar, perenner, buskar och träd.

Tanken är också att miljön ska bli tryggare då belysningen rustas upp och häckarna vid slänten mot Sprängkullsgatan gallras.