Sportdykare hjälper till. Mycket skräp och skrot hamnar i Göteborgs kanaler varje år. Lördag 12 maj – samtidigt som Barnens dag – ska de därför städas.

Skräpet som finns i kanalerna är inte bara fult, det är även miljöstörande och orsakar stora problem för bland annat Paddanbåtarna när det fastnar ibland annat propellrar.

Lördag 12 maj ska Strömma, som kör Paddanbåtarna, och Trygg, vacker stad genomföra en gemensam städinsats. Målet är att Vallgraven ska bli skräpfri. Sportdykare, Paddanbåtar och Göteborgs Stads städbåt Renström kommer att delta i städningen.

Samma dag är det Barnens dag, vilket inte är en slump.

– Vi hoppas på många besökare och deltagare på kanalstädningen, och då särskilt barn. Dels för att lära ut att skräp på land ofta blir skräp i vattnet, säger Stefan Risedahl på Trygg, vacker stad.