Samarbete kring klimatstrategier. Tidigare saknade Nelson Mandela Bay bra strategier för att minska stadens utsläpp av växthusgaser. Tack vare samarbetet med miljöförvaltningen i Göteborg har kommunen nu fått koll på var utsläppen kommer ifrån. Därmed blir det lättare att göra något åt dem.

Göteborg och Nelson Mandela Bay har ett mångårigt samarbete inom olika områden. Samarbetet om klimatförändringar sker som del av ett större samarbetsprogram som får stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD.
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad arbetar utifrån ett klimatstrategiskt program. Det innehåller bland annat analyser av hur stadens klimatpåverkan ser ut och vilka områden som behöver prioriteras för att minska effekterna på den globala uppvärmningen.

När samarbetsprojektet inleddes 2012 hade Nelson Mandela Bay ingen överblick över hur stadens utsläpp av växthusgaser ser ut. Därmed var det svårt att planera vilka insatser som är mest effektiva. Men sedan i oktober i år finns en färdig växthusgasinventering. Den visar att huvuddelen av utsläppen är kopplad till industrins energianvändning. Detta då nästan all el kommer från kolkraftverk.

68D0.jpg– Ni har en bra energimix. Här är vi till 80 procent beroende av el från fossila källor, säger Joram Mkosana, chef för miljöförvaltningen i Nelson Mandela Bay.

Solceller och vindkraft
Utifrån inventeringen, och med inspiration från hur Göteborgs Stad arbetar, håller Joram Mkosana och hans kollegor nu på att ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen. Några av de projekt som redan satts i gång handlar om elbilar, solcellspaneler och vindkraftverk.

Inom ramen för samarbetet har även miljöförvaltningen i Göteborg valt att fokusera på industrin. Även om el inte har samma direkta klimatpåverkan här behöver den ändå effektiviseras, menar Lotta Silfver, miljöutredare.

– Energikällorna är begränsade och vi använder för mycket energi. Vi har vetat länge att vi behöver titta på det. Nu fick vi en anledning att göra det.

En del av projektet har handlat om att analysera hur respektive stad kan komma att påverkas av klimatförändringarna.

– Problemen liknar varandra, eftersom vi båda är kuststäder, med en flod som rinner genom staden, säger Joram Mkosana.

Översvämningar, stormar och erosion längs med havs- och flodstränder är några av de utmaningar som Göteborg och Nelson Mandela Bay har gemensamt. Men jämfört med Sverige märks effekterna tydligare i Sydafrika redan nu.

– Det har börjat bli fler översvämningar, och de är mer intensiva, säger Joram Mkosana.

Ömsesidig igångsättare
Även om Göteborgs Stad ligger långt före Nelson Mandela Bay när det gäller klimatstrategiskt arbete tycker Lotta Silfver att samarbetet fungerar bra som ett sätt att komma igång med nya områden.

– Man sätter lite eld i baken på varandra. Vi fick eld i baken att förbättra vårt arbete med energieffektivisering i industrin, och de fick eld i baken att ta fram inventeringar och dokument.

Det är också inspirerande att se hur tjänstemän i en helt annan del av världen jobbar.

– De jobbar på väldigt snabbt och får mycket gjort med lite resurser. Vi har extremt mycket mer resurser än dem, men klagar alltid på att vi har för lite pengar.