Går på förnybar el. Göteborgs laddhybridbussar har nominerats till Energidé-priset. Bussarna, som körs i linjetrafik sedan 2013, går på förnybar el och släpper ut 75 procent mindre koldioxid än dieselbussar.

Energidé-priset delas ut av organisationen Sustainable innovation, Nationellt centrum för energieffektivisering.

Göteborgsprojektet Hyper Bus tävlar nu om priset med två projekt från Norrland. Vinnaren presenteras på Hållbarhetsdagarna i Stockholm 26-27 mars.

− Hyper Bus är ett viktigt steg på vägen i utmaningen att ställa om till en hållbar transportsektor i Göteborg, säger Eva Gillander, utvecklingschef på Göteborg Energi.

Populära bland göteborgarna
Projektet visar att bränsleförbrukningen kan reduceras med över 80 procent och den totala energiförbrukningen med över 60 procent.

– Bussarna har också tagits emot på ett mycket positivt sätt bland göteborgarna. Det är självklart mycket glädjande att detta uppmärksammas, säger Eva Gillander.

Göteborg Energi har tagit fram laddutrustning till bussarna och förser dem med förnybar el. De andra deltagarna i projektet är Volvo Bussar, Göteborgs Stads Trafikkontor, Västtrafik och Business Region Göteborg.

– Hyper Bus kommer nu att få en uppföljning i projektet ElectriCity som i juni börjar trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med helelektrifierade bussar, säger Eva Gillander.