Biltrafiken i Göteborg fortsatte att öka, både inom och till och från Göteborg och utsläppen av växthusgaser är fortfarande för stora. Det framgår av den senaste upplagan av Göteborgs miljörapport som nu finns tillgänglig på Internet. I miljörapporten jämförs miljöläget i Göteborg under förra året med stadens miljömål för bland annat luft, vatten, buller och strålning.

– Det finns mycket vi själva kan göra för att påverka utsläppen i vår närhet. Både sånt som är hälsofarligt och det som har påverkan på klimateffekterna, säger Ann-Marie Ramnerö, chef för miljöförvaltningens plan- och trafikavdelning.

Den största delen av koldioxidutsläppen i Göteborg kommer från sjöfarten och vägtrafiken.

– Industrins utsläpp sjunker från år till år och vi har redan tagit hem de stora utsläppsminskningsmöjligheterna. Industrin behöver fortsätta jobba med sina utsläpp men det handlar väldigt mycket om våra vanor, menar Ann-Marie Ramnerö.

– Vi kan till exempel fundera över om vi ska köra våra barn till skolan eller om vi ska följa dem till fots i stället. Eller gå till affären i stället för att ta bilen.

Det är miljönämnden som sedan 1993 ger ut Göteborgs miljörapport som bland annat används som beslutsunderlag för tjänstemän och politiker.