”Hoppas många tycker till”. Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram går nu ut på remiss efter beslut i kommunstyrelsen på onsdagen. ”Vi hoppas att många tycker till. Det är viktigt för att göra programmet så bra som möjligt så att vi verkligen ökar takten i genomförandet som vi måste göra nu, staden kan inte göra det här själv, säger Mathilda Edlund, projektledare.

Göteborg ska bli en ekologiskt hållbar stad och därför har ett nytt miljö- och klimatprogram tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att programmet ska ut på remiss för att få in synpunkter.

– Vi bjuder in många: invånare, akademin, näringslivet, föreningar, organisationer, myndigheter och andra kommuner och städer. Givetvis går det på remiss inom Göteborgs Stad också.

Varför är det viktigt att få synpunkter?

Klicka på bilden och ladda ner förslaget på Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram.

– Vi behöver testa hur förslagen landar och ta fram metoder eller känna av hur vi ska få till omställningen inom hela samhället. Därför är det viktigt att få in synpunkter utifrån, säger Mathilda Edlund.

Klimat- och miljöprogrammet innehåller tre miljömål: naturen, klimatet och människan.

– Vi vet vart vi behöver ta oss. Vi vill veta om vi har för låga eller för höga ambitioner. Om det är möjligt att ta oss dit vi vill, tillsammans i Göteborg.

Det kan vara hur luftkvaliteten kan bli bättre, att man har nära grönområden, att det är hög biologisk mångfald eller att klimatavtrycket är nära noll.

– Nu vill vi ha alla synpunkter på hur vi ska göra det möjligt!

Det går att ta del av miljö- och klimatprogrammet på olika sätt och vara delaktig i att bearbeta förslaget.

– Vi kommer bland annat vara på sociala medier för att få till en dialog digitalt i sommar. Med hashtagen #miljöklimat2030 på Facebook och Instagram kan näringsliv, akademi, organisationer och göteborgare vara med och diskutera hur Göteborg ska bli en hållbar stad 2030, säger Mathilda Edlund.

Sista datum att svara för externa aktörer är 31 augusti 2020 och inom Göteborgs Stad 30 september 2020.