Göteborgs försök med intelligenta styrsystem för gatubelysning lyfts nu fram av Naturvårdsverket som ett gott exempel på lyckat och lönsamt miljöarbete. De smarta gatlyktorna sparar energi genom att gatubelysningens armaturer automatiskt anpassar sin ljusstyrka efter väder, vind och trafikflöden.

I Göteborg har ett antal gator fått den här smarta belysningen, bland annat Tuvevägen och Högsboleden, och som exempel kan man se att elförbrukningen där har minskar med 60 procent. Detta till gagn både för ekonomin och miljön eftersom koldioxidutsläppen har minskat med nära 12.000 ton sedan projektet startade 2006.

”Gediget arbete ligger bakom”

Projektet är en del av det så kallade Klimpprogrammet – statliga klimatinvesteringspengar som Göteborg sökte och fick 2006. Klimp syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och är nu avslutat och utvärderat (läs mer om detta på länken längst ner i artikeln).

5472_2.jpg
– Jätteroligt att Naturvårdsverket valde en åtgärd från Göteborgs Klimpprogram. Det ligger ett gediget arbete bakom säger Louise Fäldt på miljöförvaltningen, som samordnar klimparbetet i staden.

Det är Naturvårdsverket som avgör vilka projekt som ska utses som goda exempel, men målet är att ungefär tio procent av samtliga Klimpprojekt i landet ska väljas ut som exempel.

Sprider kunskapen vidare

Tanken med att utse ”Goda exempel” är att man genom att lyfta fram bra resultat från arbetet för hållbarhet också förmedlar kunskaper och erfarenheter som används i miljöarbetet.

Naturvårdsverket kommer att presentera projektet som ett faktablad, både i tryckt form och på sin webbsida, och Göteborgs Stad kommer på ett enkelt sätt kunna sprida vidare kunskapen som projektet har gett.

– Och kanske kan det bli fler utmärkelser som goda exempel när det är dags att slutrapportera Klimp 2007-2011. Programmet lyfter bland annat fram åtgärder för att gynna alternativen till privat bilåkande, säger Louise Fäldt.

2261