Inga lampor kommer att vara helt släckta. För att minska belastningen på det svenska elnätet dämpar Göteborgs Stad nu ner belysningen på vägar, gator, gång- och cykelbanor och i parker.

 Beslutet innebär att ljusstyrkan på större delen av den offentliga utomhusbelysningen minskas till cirka 30 procent av den normala styrkan.

– För att inte behöva släcka ner helt och för att alla samhällsviktiga funktioner alltid ska ha tillgång till el, så väljer vi i stället att sänka ljusstyrkan på allmän plats något, säger Lars Ocklund, planeringsledare på trafikkontoret.

Vad innebär detta för dem som bor, verkar och besöker Göteborg?

– Inga lampor kommer att vara helt släckta.  Gatubelysningen kommer däremot att vara något mindre ljusstark, svarar Lars Ocklund.

Tack vare utvecklingsarbetet med att ta fram intelligenta armaturer, som låter sig styras, kan Göteborgs Stad numera dämpa ner belysningen i stället för att släcka helt under vissa perioder.

Hittills har cirka 60 procent av stadens belysning – cirka 60 000 lampor – fått betydligt energisnålare och styrbar LED-teknik. Det är dessa cirka 60 procent av systemet som nu dämpas ner. Den återstående delen – cirka 40 000 lampor – har fortfarande äldre teknik och går därför inte att dämpa.

Bytet till styrbar LED-teknik i Göteborg började för tiotalet år sedan och har nu alltså nått drygt halvvägs. 2028 beräknas hela systemet ha fått LED-lampor och smart styrteknik.

Nyligen gjorde Göteborgs Stad ett test i ett begränsat geografiskt område. Under några timmar på nätterna dämpades belysningen ner till just cirka 30 procent av den normala ljusstyrkan. Elförbrukningen minskade då med cirka 13 procent.

Detta kan du själv bidra med

Tänk på att vi alla kan bidra! Sänk din innetemperatur med en eller ett par grader, duscha lite kortare och fundera över hur du använder elen. Läs mer i Vårt Göteborgs artiklar här nedan.

Staden ansvarar för 100 000 lampor

Totalt ansvarar Göteborgs Stad för knappt 100 000 lampor. Trafikkontoret ansvarar för belysningen på stadens vägar, gator, gång- och cykelvägar, gång- och cykeltunnlar, buss- och spårvagnshållplatser, torg samt i stadens parker.

Trafikverket ansvarar för belysningen på alla genomfartsleder.