”Städer är tydliga påtryckare”. Göteborgs Stad, som var först i världen med gröna obligationer, arrangerar under klimatmötet i Paris ett seminarium om finansiering av klimatlösningar i städer. Staden deltar bland annat också i ett stort borgmästarmöte och två seminarier om fossila bränslen och minskade utsläpp av växthusgaser.

Sällan har världen haft så stora förhoppningar på ett enskilt möte mellan stater. Men det är inte bara ländernas makthavare som träffas i Paris.

– I år har städerna mer än tidigare lyfts fram som viktiga aktörer i klimatförhandlingarna, säger Staffan Lund på internationella avdelningen på stadsledningskontoret.

Städerna mer ambitiösa
– Det är trots allt städerna som står för 70 procent av världens alla koldioxidutsläpp. Och även om det nya klimatavtalet ska skrivas på global nivå, mellan världsledare, är det ju i slutänden i städerna, där utsläppen sker, som åtgärderna måste sättas in.

– Hållbar stadsutveckling är nyckeln till att komma åt klimatförändringarna. Dessutom har ofta städer en mycket mer ambitiös agenda och mer ambitiösa mål för hur mycket man ska sänka sina utsläpp och till vilket år man ska göra det, säger Staffan Lund.

– Så städer är en tydlig påtryckare mot den nationella nivån, mot EU, FN och andra överstatliga organ. Vi är mer ambitiösa än de aktörer som sitter och förhandlar om det här klimatavtalet.

Göteborg är en av många städer som gått med i organisationer som Eurocities och Iclei för att de vill ”göra mer än vad som krävs” på klimatområdet.

Sex personer från Göteborg till Paris
– Iclei är en global organisation för städers klimat och miljö som vi kommer att ha arrangemang ihop med i Paris. Eurocities är en europeisk sammanslutning av större städer, dem samarbetar vi också med, säger Staffan Lund.

– Iclei vill till exempel lyfta fram att vi ligger långt fram i arbetet med till exempel gröna obligationer och våra konsumtionsbaserade beräkningar av utsläpp, säger Staffan Lund.

Han ingår i Göteborgs delegation till Paris, tillsammans med kommunalråden Anneli Hulthén och Ulf Kamne, stadens finanschef Magnus Borelius, samt Peter Krahl och Linda Svensson från miljöförvaltningen.

COP 21 pågår mellan 30 november och 11 december, men Göteborgs delegation är inte med hela tiden.

Toppmöte för städer
– De flesta av oss är med 2-5 december, men vi deltar omlott, beroende på vilka programpunkter vi ska vara med på, säger Staffan Lund.

Här är några av de arrangemang som Göteborg deltar i:

• Torsdag 3 december arrangerar Göteborg ett seminarium om stadens gröna obligationer och hur finansmarknaden på sikt kan bli mer grön. Städerna Johannesburg och Lima medverkar här, liksom representanter för Världsbanken, SEB och Världsnaturfonden.

• Fredag 4 december deltar Göteborg i ett toppmöte för städer och andra lokala organ. Värdar är Paris borgmästare Anne Hidalgo och New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg, som numera är FN-sändebud för städer och klimat.

• Lördag 5 december medverkar Göteborg vid svenska regeringens seminarium Ett fossilfritt Sverige. Miljö- och klimatminister Åsa Romson leder mötet tillsammans med professor Johan Rockström.

Syns i Världsnaturfondens film
– Vi är inbjudna till regeringens stora seminarium för att visa goda exempel på svensk lokal nivå, säger Staffan Lund.

• Tisdag 8 december är Göteborg med på regeringens andra seminarium, en diskussion med globalt perspektiv om hur man kan minska utsläppen av växthusgaser. Åsa Romson leder även detta seminarium där folk från bland annat Indien, Belize och Mali deltar.

Göteborg kommer också att synas i Världsnaturfondens film om Earth Hour City Challenge, där staden blev svensk vinnare i år. Staden kommer också att lyfta fram den stora biogassatsningen Gobigas och de prisbelönta tysta elbussarna inom projektet ElectriCity.

Vill du följa den göteborgska delegationen under klimatmötet så kommer Peter Krahl Rydberg och Linda Svensson att rapportera via GreenhackGBG. De tar full kontroll över GreenhackGBG:s twitterkonto, och kommer även blogga på greenhackgbg.se – det första inlägget där kommer förhoppningsvis på torsdag 3 december. Håll sedan koll på GreenhackGBG:s facebooksida för uppdaterad info om nya blogginlägg.