Är tiden snart mogen för att bygga en kedja med vätgasmackar utmed västkusten? Den frågan ska en förstudie ha svar på före årets slut. Göteborg Energi och trafikkontoret är med och bekostar undersökningen.

– Trafikkontoret är med eftersom vi ser vätgas som något långsiktigt och intressant. Vätgas är en naturlig fortsättning på naturgas/biogas-spåret som Göteborgs Stad redan är inne på, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

– Det är bra att studera hur marknaden kan se ut framöver, vi är väldigt måna om att den hänger med. Det finns tekniska lösningar för mycket men är de för dyra så kommer de inte att användas, fortsätter han.

Tre vätgasbussar i Stockholm

Vätgasdrivna bränsleceller är en teknik som i framtiden kan ersätta bilarnas förbränningsmotorer. I så fall ett avgörande steg bort från beroendet av fossila bränslen och hotande klimatförändringar, det är de flesta experter ense om. Frågan är bara – när?

– Det blir ingen revolution, snarare en evolution där utvecklandet av fordon och utbyggnad av tankstationer går hand i hand, så som etanol och biogas växt fram, säger projektledaren Sven Wolf på ETC Battery and FuelCells i Nol.

– Till år 2010 har General Motors utlovat att sälja bränslecellsfordon som går på vätgas och som inte är dyrare än deras vanliga bilar. Då tror jag att vi även i Sverige har ett antal fordon och tankstationer, men det dröjer säkert lite längre innan tekniken är mogen för en bredare marknadsintroduktion, säger Sven Wolf.

Än så länge är tre bussar i Stockholm de enda bränslecellsfordonen i Sverige. Men i Kalifornien i USA går guvernören Arnold Schwarzenegger i spetsen för det så kallade Hydrogen Highway Initiative, bygget av en ”vätgasmotorväg” med 200 tankställen.

Och i Norge pågår projektet HyNor, en ”vätgasväg” med 6-8 mackar mellan Oslo och Stavanger.

Kan tillverkas med solceller

– Norge ligger något år före oss och tanken är att vi skulle knyta an till den satsningen, kanske med en kedja på sex till tio mackar mellan Malmö och Oslo, säger Sven Wolf.

Han betonar att inga beslut är tagna om att detta kan bli verklighet. Men om det blir av, lär Göteborg få vätgasmack nummer två. Den första finns nämligen redan i Malmö. Där testar man nu att blanda in vätgas i naturgas för att driva bussar.

– Där handlar det alltså fortfarande om förbränningsmotorer, men det är ett sätt att få lite större användning av vätgasen redan nu. Och erfarenheterna är positiva, säger Sven Wolf.

Han berättar att förstudien ännu inte kommit så långt att man vet om det vore bäst med en gasledning längs kusten eller om vätgasen ska transporteras till mackarna i tankbilar.

– På västkusten kan vi få vätgas på många sätt: Från petrokemin i Stenungsund, eller som reformerad naturgas eller tillverkad lokalt med solceller och elektrolys.

Kostar en miljon

– Så det finns många alternativ, men det är viktigt att vi inte blir för sena att komma igång. Med tanke på hur mycket som satsas på andra håll är det hög tid att vi i Sverige skaffar oss praktisk erfarenhet, säger Sven Wolf.

Förstudien kostar en miljon kronor och finansieras till största delen av Västra Götalandsregionen. Region Halland är också med och nyligen gick Region Skåne in som finansiär, vilket betyder att det finns intressenter utmed hela den tänkta sträckan Oslo–Göteborg-Malmö. Även Vägverket, Västtrafik och transport- och drivmedelsföretag är med och bekostar förstudien.