“Vi är på rätt väg” Göteborgs Stad har utsetts till en av 2021 års Cirkulära förelöpare av miljöföretaget Ragn-Sells. Staden får utmärkelsen för att man prioriterar återbrukat och återvunnet material i sina upphandlingar och för ett cirkulärt arbete i framkant.

– Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, men också en bekräftelse på att samverkan lönar sig i det här arbetet, säger Nina Wolf, strategiansvarig Cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad.

Miljöföretaget Ragn-Sells har för fjärde året i rad undersökt vilka svenska kommuner som prioriterar varor som tillverkats av återvunnet material när de gör upphandlingar. I år utmärkte sig Göteborgs Stad som utsetts till en av 2021 års Cirkulära förelöpare.

-Utmärkelsen handlar om att uppmuntra kommuner att använda offentlig upphandling som verktyg för att driva på övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi, säger Nina Wolf.

En av sju strategier

Göteborgs Stad har ett nytt miljö- och klimatprogram som pekar ut sju strategier för att nå miljö- och klimatmålen, varav en strategi handlar om att driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi.

-Det ska inte bara ge resultat i staden som organisation, utan riktar sig också till Göteborg som samhälle. Göteborgs Stad har jobbat länge med att driva på utvecklingen i praktiken genom att skapa förutsättningar för återbruk, delning och reparation både i vår egen verksamhet och gentemot medborgarna. Med den nya strategin tar staden ett samlat grepp och ökar takten i omställningsarbetet.

Arbetat flera år

Göteborgs Stads Leasing AB, GSL, ansvarar för att leda och samordna den cirkulära strategin för Göteborgs Stad.

– GSL har under ett antal år arbetat aktivt med att minska fordonsflottan i staden och har också genom vår drift av TAGE, stadens cirkulära möbelsajt, minskat inflödet av nyproducerade varor. Vårt engagemang för en cirkulär ekonomi fanns redan innan vi fick uppdrag att driva strategin. När vi nu fått ett miljö- och klimatprogram som har tydliga långsiktiga mål kan vi driva strategin både med utgångspunkt i den egna verksamheten men också kunna inspirera och samarbeta med andra för att tillsammans nå målen, säger vd:n Johan Sävhage.

Tydlig tråd och bred förankring

Nina Wolf håller i det stadenövergripande arbetet tillsammans med representanter från nio förvaltningar och bolag.  Hon tror att Göteborgs Stad fick utmärkelsen från Ragn-Sells för att staden har en tydlig röd tråd mellan ambitiösa miljö- och klimatmål och att staden gör mycket i praktiken.

– Vi är på rätt väg genom att vi i strategiarbetet aktiverar vår efterfrågan och stimulerar marknaden att gå över till cirkulära affärsmodeller, cirkulär design och få dem att öka återbruk och återvunna material i sina produkter. Vi kan vara den pådrivande kraften i det.

Göteborgs Stad har en bred samverkan när det gäller cirkulär ekonomi. Det är mellan stadens förvaltningar och bolag, men också samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi, andra kommuner, regioner och även på nationell och internationell nivå. Helsingborgs stad blev också utsedd till en av 2021 års Cirkulära förelöpare.

Personerna på bilden är: I främre raden: Johan Sävhage, vd Göteborgs Stads Leasing AB, Nina Wolf, strategiansvarig Cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad, Anne-Lie Tillbom, regionchef Sydväst Ragn-Sells och Sandra Alm, projektledare kretslopp och vatten. I bakre raden:  Frida Torbäck, miljöspecialist inköp och upphandling, Angelica Karlsson, strategiansvarig cirkulär byggnation på lokalförvaltningen, Axel Rydholm, säljare Ragn-Sells, Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör inköp och upphandling, Michael Axunger, säljare Ragn-Sells och Tommie Hellman, sektionschef Ragn-Sells.