Fyra enkla tips– det är Göteborgs Stads bidrag till de båtintresserade på den stundande båtmässan. Om råden följs kommer miljön i havet och skärgården att förbättras avsevärt.

Välj alkylatbensin och miljöanpassad tvåtaktsolja – så minskar utsläppen av de skadliga kolvätena med 90 procent!

68E2.jpg
Se där det första tipset som Göteborgs Stad kommer att basunera ut på båtmässan kommande helg. Det andra:

Strandkrabbor påverkas

Lämna ditt farliga avfall på miljöstationen – tänk till exempel på att färgrester som skrapas från botten också räknas som farligt avfall och ska lämnas till miljöstation.

För det tredje: Ta hand om skräpet – det finns numera fler mikroplastpartiklar i Nordsjön än det finns plankton! Och på land, längs västkusten, städar kommunen varje år bort 1.000 ton sopor.

Sist men inte minst: Använd godkända båtbottenfärger – strandkrabborna påverkas av koppar som läcker från färgerna och får problem med att söka föda och para sig.

Fotnot:
Utställningen om fritidsbåtlivets miljöpåverkan har tagits fram i samarbete mellan Göteborgs Stad – Miljöförvaltningen, Kretsloppskontoret och Trygg Vacker Stad (ett förvaltningsövergripande samarbete i Göteborg) – och Miljösamverkan Västra Götaland som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden i länet och länets fyrtionio kommuner.