Nytt livsmedelsavtal på plats. Minst 50 procent av alla livsmedel som serveras i Göteborgs Stads verksamheter ska vara ekologiska. Förvaltningen för inköp och upphandling hoppas att det nya livsmedelsavtalet ska hjälpa verksamheter att nå målet.

Ann Sagvall vid förvaltningen för inköp och upphandling är ansvarig upphandlare för livsmedelsavtalet:

– Avtalet ska tillfredsställa många olika verksamheter och dessutom skapa förutsättningar för att nå upp till olika politiska mål, säger hon och konstaterar att en utmaning är målet att 100 procent av allt kött som används ska vara ekologisk. Något som inte riktigt är möjligt än.

Väger också in djuromsorg
– I dag ligger vi på dryga 70 procent ekologiskt kött och chark och det är en bra bit på vägen.

Avtalet, som skrivits för fyra år med Martin och Servera, är kompletterat med kyckling som inte är ekologisk helt enkelt för att det inte finns tillräckligt mycket för att motsvara stadens behov.

Kycklingen har mindre klimatpåverkan än fläsk- och nötkött och är därför ett bättre alternativ ur hållbarhetssynpunkt. Det finns också kompletterande avtal där man istället för att ställa krav på att produkterna ska vara ekologiska väger in djuromsorg.

– Där ska leverantörerna leva upp till krav motsvarande svensk djurskyddslagstiftning. Det finns helt enkelt vissa kött- och charkprodukter, som efterfrågas av bland annat äldreomsorgen, som vi vill kunna erbjuda även om de inte är ekologiska, säger Ann Sagvall.

Men hur går det med Göteborgs Stads utfasning av palmolja?

Foto: Pixabay

– Att minska palmoljan är en ambition som vi har, men det finns varugrupper som innehåller palmolja som vi idag inte kan välja bort eftersom det finns många andra behov som vi också ska uppfylla.

Ann Sagvall berättar att man i upphandlingen ställer krav på att vissa produkter ska vara palmoljefria. Speciellt i de produktgrupper där det finns palmoljefria alternativ på marknaden.

– Beställaren väljer produkter i Winst, både avtalsvaror och från leverantörens övriga sortiment, och kan kontrollera om produkten innehåller palmolja eller inte. I Winst finns det produktinformation där man kan se vad varje produkt innehåller, hittar man inte information där kan man kontakta leverantören, säger Ann Sagvall.

Framåt fortsätter man på inköp och upphandling att fortsätta fasa ut palmolja efterhand som palmoljefria produkter kommer fram på marknaden. Parallellt förs en dialog med leverantörer och producenter om Göteborgs Stads önskemål att fasa ut palmolja.

– Frågan om palmolja är en fråga bland många andra som djurskydd, ekologiska produkter, rätt fetthalt på mejeriprodukter, ökar andelen vegetariska produkter, att jobba med förpackningar som är bra ur arbetsmiljösynpunkt.