Samarbete för miljö och klimat. Göteborgs Stad har skrivit under Green city accord. “Staden åtar sig att skynda på den omställning vi redan driver. Konkret handlar det om buller, luftföroreningar, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och avfallshantering”, säger kommunalråd Emmyly Bönfors (C) som skrev på överenskommelsen för Göteborgs räkning.

På onsdagen var Emmyly Bönfors i Bryssel då Göteborgs Stad blivit inbjuden av EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius för att vara med på ett signeringsevenemang för EU:s Gröna städer – Green city accord. Totalt deltog representanter för 50 städer.

Berättade om stadens arbete

Fyra av dem fick också berätta om sitt arbete, däribland Göteborg.

– Det kändes angeläget att visa Göteborgs engagemang i de här frågorna för vi ligger i framkant, men vi har också en del utmaningar. Då är det alltid bra att få ta del av goda exempel. Det var också värdefullt att få träffas.

Drivs på lokal nivå

 Emmyly Bönfors berättar att Göteborgs Stad har en ganska offensiv politik och högt uppsatta mål inom områden som rör buller, luftföroreningar, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och avfallshantering.

– Tanken med Green city accord är att kommunalråd ska ha ett utbyte. EU har insett att det är den lokala nivån som driver utvecklingen och att förändringar för miljö och klimat måste komma från kommuner och regioner runt om i Europa.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att Göteborg ska vara med i Green city accord. Emmyly Bönfors är förutom kommunalråd även ordförande för miljö- och klimatnämnden. Utrecht i Nederländerna, Burgas i Bulgarien och Vilnius i Litauen berättade också om sitt arbete på signeringsevenemanget.