Ska minska plastavfallet. Göteborgs Stad har skrivit under Eurocities plastdeklaration. Det innebär att staden förbinder sig att på olika sätt arbeta för att minska plastavfallet. “Vi gör redan en hel del när det gäller att minska plastavfallet och kommer att göra mer”, säger Karin Nielsen, processledare på Kretslopp och vatten.

Plast är ett stort globalt problem och varje år hamnar ungefär åtta miljoner ton plast i haven. Plast bryts inte ner, utan finfördelas till så kallad mikroplast. Den kan djuren som lever i haven få i sig och när de blir till mat kan även människor få i sig mikroplast.

Göteborgs Stad är med i nätverket Eurocities som bjuder in städer att arbeta mot plastföroreningar.

– Det är ett forum för att ta del av andras erfarenheter och dela med oss av det vi gör internationellt, säger Karin Nielsen.

Minskar engångsmaterial

Göteborgs Stad arbetar redan i dag mycket med att minska engångsmaterial i verksamheter och vid evenemang. Äldreboende och förskola har till exempel infört en rad åtgärder för att minska plastavfallet. Kontoren arbetar också med att minska avfallet och Kulturkalaset har satsat på att bli engångsfritt.

– I höst hoppas vi coacha fem fastighetsägare och hjälpa hyresgästerna att minska sitt avfall.

Halvera plastavfallet

Det finns en ny kommunal avfallsplan som är gemensam för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen och i planen finns två mål som handlar om att minska plastavfallet.

– Hos hushållen ska plastavfallet hos varje göteborgare halveras mellan 2019 och 2030. I staden är målet att engångsartiklar ska minska med 50 procent fram till 2025.

Fem områden

När Göteborgs Stad skrev under Eurocities plastic declaration (plastdeklaration) innebar det också att staden förbinder sig att genomföra åtgärder inom fem områden (se faktaruta). Det handlar bland annat om att samarbeta med lokala företag och industrin för att stimulera dem att använda hållbara produkter. Det handlar också om att öka medvetenheten bland göteborgarna. Där har staden tagit fram 30 tips på hur avfallet kan minska (se länk).

– Vi jobbar redan med alla åtgärder, att skriva under är ytterligare ett sätt att stimulera arbetet och Kretslopp och vatten ska återrapportera vad staden gör, säger Karin Nielsen.