Måste drivas av el eller vätgas. Nu ska Göteborgs Stads byggarbetsplatser bli utsläppsfria och tysta. Nya rekommendationer på upphandlingskrav ska göra det lättare för beställare och entreprenörer att använda el− och vätgasdrivna maskiner vid bygg− och anläggningsplatser.   

Anastazia Kronberg.

Göteborgs Stad är mitt inne i en stadsutvecklingsfas av sällan skådat slag med mängder av byggprojekt över hela stan. Samtidigt står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och en stor del av miljöpåverkan sker på byggarbetsplatsen.

Samverkan inom staden

BRG leder projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser där alla Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag deltar. Genom samverkan och dialog med marknaden har projektet tagit fram fem nya rekommendationer på upphandlingskrav för att skapa utsläppsfria bygg− och anläggningsplatser. De innebär bland annat att man kan kräva att en viss andel maskiner, arbetsmoment eller energiförbrukning ska vara utsläppsfria.

–  Tidigare upplevde byggbranschen att det inte fanns någon efterfrågan på el− eller vätgasdrivna maskiner och beställarna upplevde i sin tur att det inte fanns något utbud av den typen av maskiner. Nu hoppas vi att de nya kraven ska driva på utvecklingen och produktionen av elektrifierade arbetsmaskiner, säger Anastazia Kronberg.

Göteborg är först i Sverige med att inte bara omfatta fossilfria rekommendationer till upphandlingskrav utan även utsläppsfria. Skillnaden är att fossilfria byggarbetsplatser också kan ha maskiner som drivs av biodrivmedel, som till exempel HVO (hydrovegetabilisk olja), medan en utsläppsfri byggplats enbart har maskiner som drivs av el− eller vätgas.

Fler fördelar

Förutom stora klimatvinster med minskade koldioxidutsläpp innebär användningen av el− och vätgasdrivmedel även sociala vinster.

Elsa Fahlén. Foto: Eva-Lotta Hultén

− Det gör att Göteborg blir tystare och vi får renare luft. Vilket förstås gör att det blir mer hälsosamt att vistas i stan, samtidigt som arbetsmiljön förbättras för dem som bygger, säger Anastazia Kronberg.

Flera av projektets deltagande verksamheter och bolag kommer nu att testa och utveckla kraven i sina egna upphandlingar. Först ut är Göteborgs Hamn som blir pilotprojekt.

Hopp om fossilfri förskola

Redan nu pågår dock byggprojekt med målsättningen att minska klimatavtrycket. Lokalförvaltningen, som också är en av deltagarna i projektet, bygger under hösten och nästa år en förskola i Backa som ska vara så fossilfri som möjligt i alla led. Det innefattar även att byggarbetsplatsen ska vara så fossilfri som möjligt.

Elsa Fahlén är innovationsledare för innovationsprogrammet Hoppet och berättar att man i den första pilot-förskolan ställde krav på att arbetsfordonen i första hand ska drivas med el och biogas och i andra hand av biodrivmedel med dokumenterad reduktion av klimatpåverkan.

− I nuläget är det svårt att få tag i helt utsläppsfria maskiner. För att det ska finnas el−eller vätgasdrivna maskiner behöver vi börja att efterfråga dem, säger hon.

Samlar kunskap

Byggprojekt som förskolan Hoppet ger kunskap som behövs för att kunna upphandla klimatsmart.

− Det är en viktig del av det här projektet, säger Anastazia Kronberg. Alla beställare runt om i staden behöver kunskap för att kunna och våga ställa krav vid upphandlingarna.

För att lära sig mer riktades blicken mot Norge som kommit längre än Sverige inom området.

Förskolan Hoppet i Backa som ska vara så fossilfri som möjligt i alla led. Det innebär att också byggarbetsplatsen ska vara så fossilfri som möjligt.