Start i höst. Hur kan Göteborgs Stad genomföra en klimatomställning som samtidigt bidrar till en ökad jämlikhet? Det ska tre doktorander ta reda på i forskarskolan Just transitions.

– För göteborgarna innebär det en både klimatmässigt och socialt hållbar stad, det kan handla om allt hur trafiksystem och energisystem fungerar till hur våra boenden och konsumtion ser ut”, säger Marcus Jahnke, avdelningschef för stadsmiljö på miljöförvaltningen.

Forskarskolan Just transitions etableras mellan fyra offentliga och tre akademiska parter. Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, samverkansarenan Centrum för hållbar stadsutveckling – Urban Futures, Linköpings stad, Länsstyrelsen Östergötland, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Får möjlighet att forska

Marcus Jahnke är avdelningschef för stadsmiljö på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Har var tidigare verksamhetsledare för Urban futures och var med och skrev på ansökan till Formas. “Det är roligt att få möjligheten att vara med och realisera det här i staden nu”, säger han. Foto: Samuel Michaëlsson

Forskarskolan har fått 36 miljoner kronor under fem år av Formas, det statliga rådet för hållbar forskning.

– Göteborgs Stad kommer att ha tre doktorander och de kommer att vara knutna till antingen miljöförvaltningen, stadsledningskontoret eller  stadsbyggnadsförvaltningen. Vi ger dem möjlighet att forska utifrån stadens frågeställningar och projektet leder fram till deras avhandling. Vi stöttar också varje doktorand med en handledare som ska hjälpa dem att förstå hur staden fungerar.

Vad är det för frågeställningar de ska jobba med?

– Alla tre kommer på ett eller annat sätt att arbeta med hur en klimatomställning kan gå hand i hand med en ökad jämlikhet i staden och hur staden kan genomföra en klimatomställning som också bidrar till en ökad jämlikhet. När vi förändrar mycket i samhället finns det en risk att det i värsta fall förstärker ojämlikheter och segregering, så där är utmaningen att vi tänker till i staden.

Vad innebär stadens medverkan för göteborgarna?

– Det ska innebära ett ytterligare stöd i att vi i nära framtid har en stad som både når våra klimatmål till 2030 med ett klimatavtryck nära noll och samtidigt har en stad som i högre grad är jämlik och mindre segregerad. Mycket handlar om hur vi i staden förstärker samverkan mellan olika frågor, det vill säga ledning och styrning, liksom medborgarnas delaktighet i klimatomställningen.

När är forskarskolan tänkt att starta?

– Kravet från Formas sida är att doktoranderna ska vara på plats till hösten och påbörja sina studier. Forskarskolan har fått finansiering för fem år totalt, en normal doktorandtid är fyra år, därutöver behövs förberedelsetid innan och för avslutning.

Mer information om forskarskolan finns i länken nedan.