"Hur tänker du om din tobaksrökning?" Den frågan bör alla rökare få när de söker försörjningsstöd, sjukvård eller arbete, anser stadsläkare Per Haglind i Göteborg. I höst ordnar Göteborg en nationell konferens om vilka metoder som är bäst för dem som röker mest.

– Den som söker socialbidrag får se över sina kostnader och då kan tobaken vara en stor del, säger Per Haglind.

100-tal socialsekreterare fick utbildning

– För individen är rökningen ofta den absolut viktigaste hälsofrågan, så det kan inte vara integritetskränkande att ställa frågan. Då visar man ju att man som tjänsteman tänker på konsekvenserna av rökningen, både för klientens hälsa och ekonomi.

Ett 100-tal socialsekreterare i Göteborg utbildades förra året i motiverande samtal för att kunna prata om rökning med sina klienter på ett sätt som inte väcker motreaktioner. Ytterligare lika många får utbildning i vår.

– Just ”Hur tänker du…” är exempel på en fråga som enligt erfarenhet inte väcker aggressioner eller motsatsförhållande, säger Per Haglind.

”Personalchefer anställer hellre icke-rökare”

3DBE.jpg
Han påpekar att det viktiga inte är att få ett svar, utan att rökaren får en påminnelse om sin farliga ovana.

– Alla rökare som besöker läkare, distriktssköterska eller socialtjänst bör få en sådan påminnelse, säger Per Haglind.

Göteborg har även inlett diskussioner med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om samma förhållningssätt där.

– Den som söker jobb på Arbetsförmedlingen erbjuds ofta stöd eller utbildning för att nå ett jobb. Då bör man också kunna påminna om att personalchefer hellre anställer icke-rökare än rökare, att nästan alla arbetsplatser är rökfria och att många företag har infört rökfri arbetstid, säger Per Haglind.

3,8 miljoner från Folkhälsoinstitutet

– Inte så att rökare är uteslutna från arbetsmarknaden, men tillträdet kan onekligen försvåras för den som röker.

Likadant på Försäkringskassan: Varje gång en rökare är där för att diskutera sjukersättning eller andra socialförsäkringar bör den personen inbjudas att reflektera över sin rökning och andra levnadsvanor.

– Vi har kommit en bit på väg i diskussionerna med cheferna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men de här frågorna tar lite tid, säger Per Haglind.

Göteborg har fått sammanlagt 3,8 miljoner kronor från Folkhälsoinstitutet för tobaksprevention under 2009 och 2010. 700.000 kronor används till att försöka minska tobaksbruket bland invandrare, som röker mer än infödda svenskar.

Kontakter med invandrarföreningar

Det har bland annat resulterat i att invandrarföreningars ledare och styrelser fått delta i workshops och utbildningar och även att Hammarkullekarnevalen i maj kommer att innehålla anti-tobaksbudskap på olika sätt.

– Vi tror att det är en väg till framgång om ledare – formella och informella – får kunskap om tobakens skadeverkningar och åtar sig att vara budbärare och förebilder, alltså förbinder sig att inte röka eller snusa själva. Och om de ser ungdomar som gör det, tar de upp frågan med dem, säger Per Haglind.

Hittills har ett 40-tal av cirka 300 invandrarföreningar kontaktats av anställda personer med särskild språk- och kulturkompetens. Och i många fall har det lett till samarbeten.

Rökning fortsatt utbredd i vissa ungdomsgrupper

– Jag tycker att det har varit framgångsrikt och vi fortsätter på ungefär samma sätt i år, säger Per Haglind.

Han har även bjudit in ett 20-tal förvaltningar och organisationer till ett göteborgskt nätverk i tobaksfrågan. Och från Folkhälsoinstitutet har han fått särskilda pengar, 375.000 kronor, till en nationell konferens i Göteborg i höst.

Dit bjuds inte bara de invandrarföreningar och idrottsklubbar som deltagit i Göteborg utan också kommuner, landsting, frivilligorganisationer och skolor.

– Det finns en del ”kvardröjande grupper” där rökningen är fortsatt utbredd bland ungdomar, till exempel vissa yrkesförberedande gymnasielinjer, omvårdnadslinjen och estetiska programmet. Dem vill vi gärna bjuda in och diskutera med, säger Per Haglind.

Utbyter erfarenheter

Han räknar med cirka 125 personer på konferensen, som heter ”Tobak eller hälsa – måluppfyllelse bland de grupper som röker mest.” Den hålls 7-8 september på Svenska Mässan.

– Då kan olika projekt från olika delar av Sverige redovisa vad man gjort, vi kan utbyta erfarenheter om vad som varit bra och vad som inte fungerat.

– Tanken är också att man genom att träffas och få vara lite stolt över vad man åstadkommit, ska få bärighet i arbetet även in i år 2011, när projektpengarna är slut. Så att det goda arbetet inte bara försvinner, säger Per Haglind.

4C6E.jpg

Foto: Colourbox