För att öka beredskapen Vad händer om det blir totalt avbrott i vattenförsörjningen under flera dagar i Göteborgs Stad? Det diskuterade 15 förvaltningar och bolag i förra veckan. “Målet är att öka vår beredskap och förmåga att hantera sådana här situationer inom staden”, säger Jacob Throfast, planeringsledare på avdelningen säkerhets och beredskap på stadsledningskontoret.

Jacob Throfast, planeringsledare på avdelningen säkerhets och beredskap på stadsledningskontoret.

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad antog i slutet av april en ny riktlinje för nödvattenförsörjning. Den talar bland annat om hur vattenförsörjningen ska prioriteras inom Göteborgs Stad och vad bolag och förvaltningar behöver göra för att klara sin situation.

– Kretslopp och vatten gör allt de kan i sitt ordinarie arbete för att det inte ska bli störningar eller avbrott i vattenförsörjningen. Men om det ändå inträffar och vi inte får vatten eller vattnet blir otjänligt, så ska vi ha en beredskap att hantera detta, säger Jacob Throfast som planerade övningen tillsammans med kretslopp och vatten samt Livsmedelsverket.

Övning för ökad kunskap

I förra veckan samlades 60 deltagare från 15 förvaltningar för en nödvattenövning som delvis baserades på den nya riktlinjen.

– Det var en övning för att öka kunskapen om en nödvattensituation och hur den skulle påverka staden och dess verksamheter och att öka förmågan att hantera en sådan situation. Syftet var också att få igång förvaltningarnas och bolagens arbete med att göra handlingsplaner

Olika scenarier

Deltagarna fick diskutera ett antal olika scenarier. En av dem handlade om ett totalt avbrott under ett par dagar inom ett stort geografiskt område. Förvaltningarna och bolagen fick analysera vilka konsekvenser det fick för dem och hur de skulle agera.

– De fick möjlighet att prata med varandra över bolags- och förvaltningsgränserna och ta de kontakter som de behövde för att reda ut situationen.

En stor utmaning

När vattnet kom tillbaka efter ett par dagar uppstod andra konsekvenser att diskutera. Scenariot var att vattnet behövde kokas under några veckor innan det gick att dricka eller använda i matlagning.

– Vi identifierade frågor kring sanitet och att spola i toaletten, en stor utmaning när det är ett totalt avbrott. Det blir något lättare när vattnet är tillbaka, men det är fortfarande en stor påfrestning att inte kunna använda vattnet till mat och dryck.

Hur gynnar övningen göteborgarna?

– Konsekvensen av en störning i dricksvattenförsörjning ska minska för den enskilde och samhället i stort, det är ett grunduppdrag. Vi ska tillsammans titta på lämpliga platser där kretslopp och vatten kan ställa upp så kallade nödvattentankar utifrån de prioriteringar som kommunfullmäktige satt.

Hur summerar du dagarna?

– Det var bra och givande dagar med väldigt bra diskussioner. Det var bra att träffas det här sättet, med möjlighet att ställa frågor och få fakta direkt på plats. Det är många som nu har konkreta planer på hur de ska ta sig an kunskaperna från övningen och utifrån den nya riktlinjen, säger Jacob Throfast.