Nytt ramavtal för el från årsskiftet. Från nyår byter Göteborgs Stads verksamheter från fast pris på el till så kallad prissäkring. Det nya sättet att prissätta elen innebär förenklat att en viss del av elpriset är låst, prissäkrat, och att en del följer aktuellt timpris. Hur stor andel av förbrukningen som får timpris, beror på hur stor den faktiska elförbrukningen blir jämfört med den prissäkrade volymen.

Du som besöker Göteborgs verksamheter påverkas indirekt. Det kan handla om att Göteborgs Stad på olika sätt försöker minska elförbrukningen just de timmar och dagar när både elförbrukning och timpriset (spotpriset) på el är som högst.

Förändrad ekonomi för stadens verksamheter

För Göteborgs Stads verksamheter innebär det att ekonomin förändras. Kostnaden för el har tidigare varit en relativt fast budgetpost med fast timpris för el. Nu blir kostnaden för el en rörlig kostnad. Det ställer andra krav på våra verksamheter att följa och styra den egna elförbrukningen.

Anledningen till att prissättningen för el ändras, är den utveckling som sker på elmarknaden. På grund av den osäkra och höga prisbilden förskjuts nu risken från leverantören till Göteborgs Stad som kund.