Göteborgs Stad kommer på fredagen att underteckna den så kallade Aalborg+10-deklarationen. Göteborg förbinder sig genom detta att försöka omsätta Agenda21-visionerna om en hållbar utveckling till praktiska projekt som bättre framkomlighet och trafik, effektivare energianvändning och en livskraftig lokalekonomi.

Göteborgs Stad och Växjö kommun undertecknar Aalborgdeklarationen på Agenda21-mötet ”Nordens agenda, jordens agenda”.

Ska sätta upp lokala delmål

På konferensen, som pågår i Göteborg den här veckan, diskuterar forskare, näringsliv, kommuner, politiker och ideella organisationer hållbar utveckling.

I och med undertecknandet har Göteborgs Stad också förbundit sig att göra en lägesbeskrivning inom tolv månader och att sätta upp lokala delmål inom två år.

107 europeiska kommuner

2010 ska en europeisk utvärdering visa hur långt kommunerna har kommit.

Botkyrka, Helsingborg och Malmö är de tre svenska kommunerna av sammanlagt 107 europeiska kommuner som hittills undertecknat Aalborgdeklarationen.

Fotnot:
”Nordens agenda, jordens agenda” arrangeras av Nordiska ministerrådet tillsammans med Miljödepartementet, Svenska kommunförbundet, Naturvårdsverket, Göteborgs stad och Statens institut för ekologisk hållbarhet.