En möjlighet att snabbare minska klimatutsläppen. Göteborg och åtta andra svenska städer skriver på var sitt klimatstadskontrakt den 11 december. Klimatkontrakt 2030 har tagits fram tillsammans med det nationella innovationsprogrammet Viable cities under 2020. 

Henriette Söderberg, avdelningschef för stadsmiljö på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

– Kurvorna för klimatpåverkande utsläpp går neråt, men inte i tillräckligt hög hastighet, klimatkontraktet kan vara en möjlighet att knäcka kurvan snabbare, säger Henriette Söderberg, avdelningschef för stadsmiljö på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Både på EU-nivå och nationell nivå görs satsningar som stöttar utvecklingen av klimatneutrala städer. Inom EU finns en pågående satsning inom EU:s gröna giv, där EU tänkt skriva klimatkontrakt med hundra klimatneutrala städer.

– Det är en ny typ av stöttning till städer där man verkligen tänker bortom de enskilda projekten. Man ska erbjuda ett samlat stöd till det omställningsarbete som behövs för att städer ska kunna bli klimatneutrala, men också utveckla nya former för medborgarengagemang för att undvika uppror och missnöje, säger Henriette Söderberg.

Skriver klimatkontrakt

Göteborgs Stad är med i Viable cities, ett strategiskt innovationsprogram i Sverige, som driver på utvecklingen av klimatneutrala städer på ett liknande sätt som EU.

– Man skriver ett klimatkontrakt med nationella aktörer med liknande förutsättningar. Som stad ska man beskriva sin strategi för att bli klimatneutral, hur man ska driva, leda och styra klimatomställningen, hur man ska finansiera den, vilken strategi man har för att involvera medborgarna och så ska man ta vara på möjligheter som digitaliseringen erbjuder, säger Henriette Söderberg.

– Klimatkontrakten ska driva på utvecklingen av rättvis klimatomställning genom nya regler, innovation och ekonomiskt stöd på nationell nivå. Då kan vi införa mer systemförändrande klimatåtgärder än vad som hittills varit möjligt, som fossilfria transportsystem.

Vill bli en av de hundra städerna

Göteborgs Stads klimatkontrakt skrivs på digitalt av kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson under European viable cities day som arrangeras av Viable cities och Europeiska kommissionen den 11 december. Städerna som är med är, förutom Göteborg, Enköping, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

– Med det nationella klimatkontraktet som skrivs på får man även nationell uppbackning för att bli en av EU:s hundra klimatneutrala städer. Det är Göteborgs ambition i förlängningen och uppdraget att bli en av de hundra städerna ligger på vår avdelning.

Vad betyder klimatkontraktet för Göteborg?

– Vi ser klimatkontraktet mycket som en väldigt tydlig hävstång eller överväxel till vårt pågående miljö- och klimatarbete. Vi har ett nytt program som är på väg mot ett politiskt beslut. Intentionerna i klimatkontraktet ligger väl i linje med vårt nya program, säger Henriette Söderberg och fortsätter:

– Kurvorna för klimatpåverkande utsläpp går neråt, men inte i tillräckligt hög hastighet, klimatkontraktet kan vara en möjlighet att knäcka kurvan snabbare. Städerna är jätteviktiga i det här arbete, men de löser det inte själva. Vi behöver göra det här i dialog på nationell nivå och EU-nivå.