”Vi vill agera föregångare i klimatomställningen”. Göteborgs Stad anmäler sitt intresse om att bli en av 100 klimatneutrala och smarta städer i Europa som ska utses av EU-kommissionen. “Vi vill agera föregångare i klimatomställningen och vi har kommit ganska långt jämfört med andra städer i Europa, samtidigt så finns utmaningar även i Göteborg”, säger Emmyly Bönfors, ordförande i miljö- och klimatnämnden.

Inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, driver EU-kommissionen missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer som syftar till att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställning.

Målet är minst 100 klimatneutrala och smarta städer fram till 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala till senast 2050. Programmet bidrar med nästan 360 miljoner euro i startfinansiering under 2021 – 2023 som stöd för nå målet och ytterligare medel kommer att tillkomma efter det.

Ett viktigt verktyg

 Göteborgs Stad ser missionen som ett verktyg som ska bidra till att staden ska kunna nå klimatmålet till 2030 och det är därför angeläget att bli en av de utpekade 100 städerna.

– Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar, vi vill gå i täten för att lösa den. Det handlar dels om att det finns investeringsmedel i programmet, vi har varit i framgångsrika i vårt omställningsarbete men vi har också stora behov, till exempel när det gäller översvämningsrisken, trafik och raffinaderier, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

– Den andra delen handlar om att få ett kunskapsutbyte och det tror jag kanske är den viktigaste delen i detta, vi kan lära oss mycket av hur man jobbar i andra städer för att vi själva ska bli bättre, fortsätter han.

Nyckeln för att lyckas

Både Axel Josefson och Emmyly Bönfors tror att Göteborgs Stads höga ambitioner och målsättning talar för att Göteborg kan bli en av städerna.

– Vi har ett bra samarbete med civilsamhället och näringslivet, och precis som EU-kommissionen tror vi att det är nyckeln för att lyckas med klimatomställningen. I vår ansökan har vi också med letter of support (stöd) från flera viktiga företag i Göteborg, akademin och civilsamhället och flera föreningar har hört av sig till mig och vill vara med och stödja stadens klimatkontrakt, säger Emmyly Bönfors.

Sprida erfarenheter

En viktig del av missionen är att städerna ska vara experiment- och kunskapsnav för att kunna sprida erfarenheter och nya klimatsmarta lösningar till andra städer runt om i Europa.

Göteborgs Stad arbetar till exempel mycket tillsammans med fordonsindustrin med olika åtgärder för att minska klimatavtrycket från våra transporter.

– Vi har sett det som ett sätt att hjälpa vår fordonsindustri att utvecklas, men också att vi kan ta med oss de erfarenheterna ut på andra marknader. Det finns en bra spridningspotential i och med vårt samarbete, säger Axel Josefson.

Oavsett om Göteborg blir en av de 100 städerna eller inte så kommer staden att driva på för att nå målet om ett klimatavtryck nära noll år 2030 som finns antaget i stadens nya miljö- och klimatprogram 2021 – 2030.

– Om vi blir antagna så ger det oss en extra skjuts på vägen att jobba mot målet, säger Emmyly Bönfors.

Kommer arbetet att gå snabbare om Göteborg blir en av de 100 städerna?

– Vi söker på den premissen att vi vill nå målet till 2030. Det är klart att det kan snabbas upp inom vissa sektorer, men det tycker jag är lite för tidigt att säga nu, säger Emmyly Bönfors.

Göteborgs Stads intresseanmälan skickas in den 31 januari och besked väntas i slutet av mars. 100 städer utses samtidigt och cirka 30 av dem kommer att ta fram ett klimatkontrakt med stöd av kommissionen och tillsammans med lokala aktörer, medborgarna och civilsamhället (till exempel föreningar och organisationer).