Lyckad omställning. Göteborgs Stad vinner Laddguldet 2021. Juryn anser att staden är en så kallad “doer”. “Men Göteborg tänker även långsiktigt och väger in alla de aspekter som spelar in för en lyckad omställning”, säger Maria Stenström, 2030-sekretariatet och sammankallande i juryn.

Enligt Sveriges miljömål ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent till år 2030. Det kräver insatser från olika håll, till exempel från kommuner. Med anledning av det infördes tävlingen Laddguldet. För femte året belönas den kommun som tagit initiativ till och helhetsgrepp på laddinfrastruktur och elektrifiering av fordon. I år går priset till Göteborg.

– Vi har stora egna resurser, ett starkt fordonskluster och industrier för att ta fram produkterna, vilka också har en stark förankring med akademin i regionen. Så det är oerhört glädjande att juryn anser att vi klarar av att ta oss an den rollen, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Ett omfattande arbete

Göteborg energi har arbetat länge med att bygga ut laddinfrastrukturen i Göteborg. Det gäller både för personbilar, tunga transporter och kollektivtrafiken. Göteborgs Stad har 345 egna lätta elfordon, tre tunga fordon och 30 elbussar. Det finns över 1400 publika laddplatser och drygt 7000 elbilar bland invånarna. Göteborgs Stad har en parkeringsapp som gör det lätt att ladda och betala. I stadens upphandlingar finns utsläppsfria transporter med som krav. Business Region Göteborg samordnar omställningen till elektrifierat transportsystem. Göteborgs Stad tagit beslut om en energiplan och en elektrifieringsplan för att nå målet till 2030.