35 bolag och förvaltningar samverkar på Svenska Mässan för att stärka Göteborgs image som kunskaps-, evenemangs- och framför allt miljöstad. Mässan arrangeras för nionde gången sedan starten 1989 och är Nordens ledande miljömässa. Målgruppen är industri och offentlig sektor.

I en av de allra största montrarna finns Göteborgs Stad. 35 bolag och förvaltningar profilerar tillsammans 61 exempel på miljöprojekt som bedrivs i Göteborg.

Stärker nätverk

– Syftet med Göteborgs Stads monter är att göra miljö lika känd som evenemang och kunskap i stadens varumärke, tre viktiga hörnstenar som tillsammans stärker Göteborgs image. En attraktiv stad för människor, verksamheter och företag av olika slag, säger Lennart Wassenius, samordningsansvarig för Göteborgs Stads monter.

– Montern stärker också nätverket mellan bolag och förvaltningar genom att så många tillsammans bidrar till en god bild av Göteborg.

Spännvidd i projekten

Projekten visar en stor spännvidd, från effektiv avfalls- förbränning till miljöanpassat EM i friidrott 2006.

43AE.jpgGrön upphandling under 10 år, nollvision i Oljehamnen, skolmåltider, spårvagnar in i framtiden, bilpooler och mycket annat visas upp.

Ett av projekten påannonserar utställningen ”Bo i Göteborg”.

Den äger rum den 25 augusti-4 september 2005 och visar hur bostadsbolag, byggare och arkitekter samverkar för att möta nya tiders behov och önskemål.

Utställningen visar befintliga miljöer; Norra Älvstranden, Gårdsten och Amhult.

”Göteborg 2050” visas också upp i montern. Projektet har pågått i fyra år och nu är det dags att börja arbeta med de visioner och framtidsbilder som tagits fram.

Projektledarna påpekar att årtalet 2050 ska inte ses som en fix tidpunkt utan mer representera en långsiktigt önskvärd och möjlig framtid.

Miljöprisvinnaren avslöjas

Vid en presskonferens under mässans första dag den 5 oktober kommer årets pristagare av Göteborgs Stads Internationella Miljöpris 2004 att tillkännages.

Priset har hittills delats ut fyra gånger. Den första vinnaren var Geoffrey Ballard från Kanada som fick priset år 2000 för sitt bidrag till utvecklingen av bränslecellen och dess tillämpningar.

År 2001 delade organisationerna KRAV och FSC priset för sitt arbete med miljömärkning och miljöcertifiering inom livsmedels- respektive skogsområdet.

Gro Harlem Brundtland fick priset 2002 för sitt visionära och innovativa arbete med att leda FN:s kommission för miljö och utveckling.

Och 2003 fick Hans Eek och Wolfgang Feist priset för sina insatser med varma hus utan värmesystem, något som radhusen i Lindås är exempel på.

Priset firar 5-årsjubileum 2004 och i samverkan med Göteborgs Stads elva partner finns beslut om fortsatt utdelning ytterligare en 5-årsperiod.

Fotnot:
Miljöteknikmässan är inte öppen för allmänheten