Ska visa vägen mot klimatmålen. Miljöförvaltningen har tagit fram en ny energiplan för Göteborgs Stad. Till 2030 ska stadens alla verksamheter effektivisera sin energianvändning och minska klimatpåverkan från transporter och till 2025 ska energi enbart produceras från förnybara källor

Alvin Hilmersson Haag, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Göteborgs Stad har ett övergripande miljö−och klimatprogram där ett av målen är att göra nästan inget klimatavtryck alls 2030. Det ska bland annat ske med hjälp av ny energiplan för stadens verksamheter.

−  Det räcker inte att bara släcka lampor och välja energisnåla alternativ, vi måste blicka framåt och utveckla energisystemet med mer utbredd elektrifiering och användning av exempelvis vätgas och koldioxidinfångning. Det behövs en systemförändring och det kan staden verka för, säger Alvin Hilmersson Haag, miljöutredare på miljöförvaltningen.

I den nya energiplanen tas ett samlat grepp om stadens tillförsel och användning av energi.

− Vår ambition är att skapa en enhetlig plan. Energisystemet är komplext och det är viktigt att se helheten. Det ska bli tydligare och lättare för verksamheterna att arbeta med de uppsatta målen.

Tre klimatmål

Den nya planen utvecklar även riktlinjerna för hur systemet ska bli hållbart. Det finns tre målsättningar; effektivare energianvändning, enbart producera energi av förnybara källor och minska klimatpåverkan från transporter.

Planen är att de nya riktlinjerna ska gå på remiss den 16 juni. Då får stadens alla bolag och nämnder en möjlighet att ge sin syn på den. Även allmänheten kan läsa den och komma in med förslag på ändringar. Det gör du via Göteborgs Stads hemsida eller genom att använda #energiplan2030 i sociala medier.

I mars eller april nästa år väntas kommunfullmäktige kunna klubba den nya energiplanen.