Rymmer 22 miljoner liter varmvatten. Göteborg Energi har nu en 60 meter hög ackumulatortank på plats i energihamnen på Hisingen. Denna termos-liknande tank fylls på med vatten när efterfrågan på värme är låg. 22 miljoner liter fjärrvärmevatten får plats och det kan användas när efterfrågan på värme ökar.

Ackumulatortanken står bredvid Rya kraftvärmeverk i Göteborgs hamninlopp. Syftet med den är att skapa stabilitet i fjärrvärmesystemet och minska utsläppen av koldioxid.

– Förutom miljömässiga fördelar och säkrare drift kommer ackumulatortanken att bidra till lägre rörliga kostnader för värmeproduktionen, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Drift och underhåll på Göteborg Energi.

Värmer 70 villor i ett år

Innehållet i tanken, 22 miljoner liter vatten, räcker till värme i 70 villor i ett år. Göteborg Energis fjärrvärme ska komma från förnybara eller återvunna källor år 2025. Ackumulatortanken är en del i det arbetet. Den har byggts i samarbete med Midroc Rodoverken och NCC. Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad.