Avgasfritt med wifi ombord. Göteborgs tysta elbusslinje 55 har tilldelats The European solar prize 2015 för bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi. Bussen invigdes i somras och kör mellan Chalmers och Lindholmen.

– Omställningen av transportsektorn är nödvändig om vi ska klara av att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Här är hållbar kollektivtrafik en viktig pusselbit, säger Lotta Brändström, vd för Göteborg Energi som är en av parterna i samarbetet kring elbusslinjen.

Elbussarna är avgasfria och tysta och innebär att resenärerna kan erbjudas hållplatser inomhus och wifi ombord.

The European Solar Prize 2015 delas ut av The European association for renewable energy, Eurosolar, till projekt som syftar till att höja allmänhetens kunskap om energiomställningen till ett hållbart samhälle.

ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle kring nya lösningar för en hållbar kollektivtrafik. Samarbetspartners är Volvokoncernen, Göteborg Energi, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg, Älvstranden Utveckling, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Keolis.