Risken för översvämningar i Göta älvdalen är ett framtidshot som tas upp när Universeum uppmärksammar FN:s världsvattendag på fredag. Då får besökarna också veta hur det går till att försörja en halvmiljonstad som Göteborg med friskt vatten.

– Göteborg Vatten, Gryaab och kretsloppskontoret har gått samman och informerar om hur de arbetar med vattenförsörjningen, berättar Universeums projektledare Stefan Örgård.

Planerar för ett 100-årsregn

Avloppsreningsbolaget Gryaab visar sin film ”Gryaab för ett renare hav” och det blir också provsmakning av vatten och tipspromenad med frågor om vatten.

Göteborgs Stad är även med och arrangerar en paneldebatt kring frågan om vattenavrinningen i Västra Götaland. Det handlar till exempel om vad som händer i Göta älvdalen om Vänerns vattenyta stiger kraftigt i framtiden, till följd av klimatförändringar eller ”bara” efter extrema och sällsynta regn.

– Man talar ju om 50-års- och 100-årsregn och något 100-årsregn har vi inte upplevt ännu, men myndigheterna planerar nu för hur vi ska ta hand om de stora vattenmassor som väntas komma vid ett 100-årsrgen, berättar Stefan Örgård.

”Raketuppskjutning” med pet-flaskor

En lösning som diskuterats är att bygga en avrinningstunnel från Vänern ända till Västerhavet. Andra förslag är öka avrinningen till Göta älv, något som kräver förstärkningar utmed älven. Vid paneldebatten kommer gymnasieelever att ställa frågor och debattera med experter från lretsloppskontoret, Chalmers och Karlstads universitet.

Men det blir också lättsammare inslag, som ”raketuppskjutningar” med pet-flaskor, musik och sång från Brunnsboskolan samt elever från årskurs 3 och 6 i Hagenskolan som ställer ut sina arbeten på temat vatten. Och så blir det tävling i konsten att behålla en isbit…

Ännu mer vatten på fredag

– Eleverna får en isbit som det gäller att bevara så bra som möjligt, med hjälp av saker som finns i foajén. Efter en timme är det invägning och de som har tyngst isbit vinner ett pris. En spännande utmaning för elevernas uppfinningsrikedom, säger Stefan Örgård.

På Universeum står vattnet i fokus även till vardags, med fasta avdelningar som Akvariehallen, Regnskogen och Vattnets väg. På fredag blir det alltså ännu mer vatten i ett program som pågår från kl 10 på morgonen.

Instiftades i Rio de Janeiro 1992

Fram till kl 14 är programmet gratis för alla. Om man sedan löser entré kan man gå på hajmatning och guidade vandringar om livet i havet och i våra sötvatten samt om hur olika varelser och organismer anpassar sig till ett liv i vatten.

Världsvattendagen är ett initiativ från FN och instiftades vid den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. I år är temat det gränslösa vattnet och dagen infaller söndag 22 mars, men Universeum genomför sitt program redan på fredag.

27E4.jpg

Foto: Klas Eriksson