Göteborgs internationella miljöpris går i år till Göteborgsarkitekten Hans Eek. Han är mannen bakom de uppmärksammade radhusen i Lindås som värms upp av människorna som bor i dem. Han delar prissumman på en miljon kronor med den tyske energiforskaren Wolfgang Feist. De får priset för sina banbrytande insatser med att utveckla ”passiva hus”.

Ända sedan 1970-talet har Hans Eek har tillsammans med Wolfgang Feist arbetat med att utveckla tekniken som kraftigt minskar förbrukningen av fossila bränslen, och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

Värms med kroppsvärme

Hans Eek är också konstruktören bakom de internationellt uppmärksammade radhuslägenheterna i Lindås söder om Göteborg. Husen byggs för att hindra att värmen slipper ut, på så vis behövs ingen extra värmekälla. Ju fler som bor i huset, desto varmare blir det.

– Det här känns överväldigande och som en väldigt stor uppmuntran, och vi har ju faktiskt bidragit till utvecklingen av bebyggelsen. Jag hoppas kunna instifta ett pris för Chalmersstudenter för en del av prispengarna. Det skulle vara roligt om arkitektstudenter från olika inriktningar tillsammans kunde rita vackra och funktionella hus med låg energiförbrukning och ett bra inomhusklimat, säger Hans Eek.

Husen i Lindås har bland annat små fönster mot norr och större fönster mot söder. Ytterväggarna är extremt täta, yttertak och golv är välisolerade. Ventilation sker genom ett sinnrikt system som gör att väldigt lite värme slipper ut. Alla elapparater är också energisnåla.

Priset delas ut för fjärde gången

5120.jpgTeknologie doktorn Wolfgang Feist har byggt liknande radhus i Tyskland och var vetenskaplig ledare för EU-projektet Cepheus där också Hans Eek deltagit. Projektet har till syfte att främja ”passiva hus”-projekt också i Österrike, Schweiz och Frankrike.

City of Göteborg International Environment Prize delas i år ut för fjärde gången. Priset tillkom genom ett beslut i Göteborgs kommunfullmäktige 1999 för att ”stimulera till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genomförda och strategiskt intressanta miljöprojekt”.