Inspiration för hållbarhet. Hallå där, Simon Matsson i klass 3B på it-gymnasiet! I onsdags besökte du och fem klasskamrater hållbarhetsevenemanget First Generation global goals forum i Stockholm. Vad gjorde ni där?

– Det var bland annat föreläsningar om hållbarhet, med utgångspunkt i FN:s globala mål om klimat, likabehandling och mänskliga rättigheter. Vi fick lyssna på folk som arbetar med hållbarhet på olika platser, som Oceanien och Kanada. Det var kul att se att det finns så många som jobbar på olika platser och olika sätt, men mot samma mål.

Varför är du intresserad av hållbarhet?
– Jag läser en teknisk och naturvetenskaplig utbildning, då känns det som ett bra mål att arbeta med något som man hoppas kommer kunna hjälpa andra. Ofta är det egentligen självklara saker det handlar om, och jag tycker alla kan göra något litet för att hjälpa till.

Är du själv intresserad av att arbeta med liknande frågor i framtiden?
– Jag vill gärna jobba med att ta fram teknik för att lösa problemen, snarare än att arbeta på plats i andra länder. Med en teknisk utbildning kan man vara med och komma på saker som kan hjälpa hela världen. Man får hjälpa till på sitt eget sätt.

Ni fick också grilla representanter för storföretag och miljöminister Karolina Skog. Hur var det?
– Vi fick ställa frågor om hur de ser på olika problem och de fick berätta om sina lösningar. Det var bra att få inblick i hur företagen tänker.

Vad tyckte du om deras svar?
– De var så där. De fick i och för sig många jobbiga frågor – som till exempel varför Sverige sålt brunkol till Tyskland när vi är emot det. Ofta blev det inte så tydliga svar. Miljöministern gav vad jag brukar kalla typiska politikersvar, att man försöker undvika frågan om den är svår att besvara. Men jag tycker ändå vi fick relativt bra svar.