Hur skräpigt är det egentligen i Göteborg? Nu vill staden få fakta och statistik att luta sig emot och tar hjälp av gymnasieelever för att detaljstudera nedskräpningen i tre stadsdelar. De första mätningarna gjordes i juni, i nästa vecka är det dags för en ny scanning av samma platser.

– Idag vet vi egentligen inte hur mycket mer eller mindre skräpigt det blivit i staden. Det saknas helt enkelt mätvärden. Den nya undersökningen kommer att ge oss ett nedskräpningsindex med klara besked, säger projektledare Ingvar Brattefjäll på Trygg, Vacker Stad.

Noggran och tidskrävande mätning

Förutom Göteborg och Kungsbacka ingår ytterligare närmare tio kommuner i den stora undersökningen vars statistik bearbetas av Statistiska Centralbyrån (SCB).

– Vi är särskilt intresserade av att göra jämförelser med Stockholm – därför har vi sett till att undersöka områden som liknar varandra, säger Ingvar Brattefjäll.

Själva mätningsarbetet är mycket noggrant och tidskrävande. Skolelever från Globala gymnasiet vid Burgårdens utbildningscentrum i centrala Göteborg har tagit på sig uppdraget som en del av sin matematikundervisning.

Varje kolapapper noteras

Eleverna har att granska totalt 1.200 områden om vardera 25 kvadratmeter. De av SCB utvalda områdena är jämnt fördelade mellan Innerstaden, Lundby och Majorna. I juni genomfördes den första mätningsinsatsen och i nästa vecka är det dags för en ny scanning av samma platser.

Statistiken är ytterst detaljerad – varje litet kolapapper ska noteras innan det åker ner i sopsäcken.

Siffror från SCB i oktober

Efter nästa veckas finkamning rapporteras resultatet in till SCB som väntas presentera resultat i början av oktober.

– Då får vi ett index som vi kan jämföra med exempelvis Stockholm. Så småningom får vi också ta vi ställning till om vi ska genomföra flera mätningsinsatser under kommande år, säger Ingvar Brattefjäll.

7BA6.jpg

Foto: Johannes Haglund