På fredag kväll kommer elva familjer att få hjälp av experter att handla gott, ekologiskt och ekonomiskt i en mataffär i Majorna. En ny undersökning inom ramen för Leva Livet projektet visar att det finns en vilja bland göteborgarna att ändra sina matvanor.

Familjerna, som består av både vanliga göteborgare och kända personer, deltar i Leva Livet som drivs av Göteborgs Stad och där deltagarna provar på att leva miljövänligt under ett års tid.

I mataffären i Majorna på fredag kommer experter bland annat att visa vad man bör undvika att handla, hur man väljer mat efter säsong och vilka alternativ det finns till kött.

Alla kan anta utmaningen

Under kvällen får de elva familjerna också sin första utmaning i Leva Livet projektet, en uppgift de ska försöka klara av den närmaste månaden.

AFC_4.jpgAlla göteborgare som vill kan också anta miljöutmaningen. Den publiceras på Leva Livets hemsida på måndag den 18 oktober (se länk nedan).

Totalt kommer familjerna att få anta sju utmaningar fram till sommaren 2011. De handlar om mat, avfall, konsumtion, energi, kemikalier, resor och fritid.

Vilja till förändring finns

Mer än en fjärdedel av klimatutsläppen från svenska hushåll kommer från maten. Genom att äta mer vegetariskt och ekologiskt kan vi minska vår miljöpåverkan.

En nyligen genomförd undersökning inom ramen för Leva Livet-projektet visar att göteborgarna är beredda att ändra sina matvanor. 31 procent är villiga att slänga mindre mat, 43 procent kan tänka sig att äta mindre kött och 73 procent kan tänka sig att köpa mer ekologiskt odlad mat. Framförallt unga kvinnor är beredda att ändra sina vanor.

Leva Livet är ett samarbete mellan miljöförvaltningen, kretsloppskontoret, Konsument Göteborg och Familjebostäder.