En kvalitetsstämpel. Göteborgslokaler har fått den enda europeiska hållbarhetscertifieringen för offentliga bolag. “Alla i bolaget är involverade i vårt hållbarhetsarbete som nu är en naturlig del i vårt arbete”, säger vd Robert Hörnquist.

Utmärkelsen heter Corporate social responsibility label och delas ut av SGI Europe vartannat år.

– Vi ser CSR label som en möjlighet att få en kvalitetsstämpel på bolagets breda hållbarhetsarbete som har en lång tradition. Det är också en möjlighet att få en internationell bedömning och mätning av bolagets hållbarhetsaktiviteter. Samtidigt visar vi för hyresgäster, samarbetspartners och övriga intressenter att bolaget arbetar dedikerat för att minska bolagets klimatpåverkan, säger Karin Ahlström Ullbro, hållbarhets- och kvalitetsansvarig på GöteborgsLokaler.

Det kommunala fastighetsbolaget Göteborgslokaler är ett av 18 europeiska bolag som fick CSR label 2021.